Förtydligande kring Geologgatan 8 i Kiruna

17 december 2021
Tempohuset i Kiruna.
Tempohuset i Kiruna.

LKAB har tidigare i höst berättat att Tempohuset i Kiruna påverkats av gruvbrytningen. Läget i huset har däremot inte förändrats akut senaste tiden.

Samtliga fastigheter i LKAB Fastigheters bestånd i Kiruna centrum ronderas och kontrolleras regelbundet för att säkerställa säkerheten i husen. Vi har under hösten informerat berörda hyresgäster om att det vid en besiktning den 25 oktober konstaterats nya sprickor i delar av fastigheten sedan kontroller påbörjats. För att minska spridningen av sprickor har därför förstärkningar gjorts i källare och då främst i den källardel som hör till Intersports lokal.

Det går i dagsläget inte att säga hur sprickbildningen kommer fortsätta och hur länge till fastigheten kan hållas öppen, men utifrån besiktningen den 25 oktober är byggnaden säker. Uppstår fler sprickor kan dock detta ändras. Täta kontroller utförs regelbundet.

Enligt den tidplan vi arbetar efter har tömningen av fastigheten på Geologgatan 8, ”Tempohuset” påbörjats tidigare. Huset ska tömmas under 2022 och majoriteten av bostadshyresgästerna har redan flyttat ut.

Vi kommer att hålla berörda hyresgäster uppdaterade om läget förändras på något sätt. Inget har förändrats sedan besiktningen den 25 oktober. I dagsläget är situationen därför inte akut. För de som hyr lokaler i det så kallade Tempohuset fortsätter det påbörjade arbetet med omlokalisering enligt ordinarie plan.

LKAB berättade 4 november om åtgärderna i Tempohuset