LKAB förstärker hus i Kirunas gamla centrum

4 november 2021
Tempohuset i Kiruna som nu förstärks på grund av sprickbildning.
Tempohuset i Kiruna som nu förstärks på grund av sprickbildning.

I juni 2021 upptäcktes att det så kallade Postenhuset i Kiruna hade skador på bärande element, vilket gjorde att huset tömdes tidigare än planerat. Samtidigt konstaterades sprickor i andra fastigheter där bevakning fortsatte. Nu kräver en av fastigheterna, Tempohuset, åtgärder.

Att det förekommer sprickor i fastigheter i centrum är känt sedan tidigare. Marken rör sig som en följd av gruvbrytningen, men ännu inte så mycket att gränsen för miljövillkoret är uppfyllt. De centrala delarna av Kiruna ska tömmas i slutet på 2022 enligt plan.

Sprickutbredningen bevakas regelbundet, och det var vid en sådan kontroll som skadorna på Postenhuset upptäcktes sommaren 2021, och huset tömdes då på kvarvarande hyresgäster. Utredningen av varför huset fått större skador än förväntat pågår fortfarande.

Det så kallade Tempohuset, en byggnad med både lokaler för butiker, bland annat Intersport, och privata hyresgäster, är en av de andra fastigheter som har haft sprickbildning. Där har LKAB tillsammans med fastighetsexperter nu fattat beslutet att sätta in förstärkning i form av så kallad stämpning, stöttning med grova stolpar av olika byggnadsdelar. Det görs som en säkerhetsåtgärd medan de sista hyresgästerna flyttar ut. Läget är inte brådskande på samma sätt som det var i Postenhuset eftersom skadorna i fastigheten inte är lika allvarliga.

I Tempohuset, som har fastighetsbeteckningen Filaren 8, finns ett hushåll med besittningsskydd, 14 hushåll med så kallade rivningskontrakt och 4 näringsidkare med besittningsskydd.