Fortsatt högt förtroende för LKAB

5 oktober 2018

För tionde året i rad har SIFO fått i uppdrag av LKAB att intervjua invånare i Norrbottens län med särskilt fokus på kommuninvånarna i Kiruna och Gällivare. Trenden är tydlig, LKAB har fortsatt högt förtroende och drygt 80 procent av de tillfrågade anser att bolaget tar sitt ansvar när det gäller samhällsomvandlingarna.

— Det är glädjande att medborgarna har fortsatt förtroende för det arbete vi gör kopplat till samhällsomvandlingarna i Malmfälten. Jag är övertygad om att lättillgänglig och tydlig information är nyckeln till det höga förtroendet och vi arbetar systematiskt med att utveckla våra kommunikationskanaler så att de ständigt blir bättre, säger Erika Lindblad, strategisk kommunikatör på LKAB med särskilt fokus på samhällsomvandlingarna.

Att LKAB Framtid når sin målgrupp bekräftas av undersökningen, nio av tio i de boende i Kiruna och Gällivare kommun har läst tidningen. Bolagets webbsidor är inte lika välkända, inte ens hälften av de tillfrågade i undersökningen har besökt någon av webbplatserna samhallsomvandling.lkab.com och lkab.com.— Vi ser att vi behöver öka kännedomen om våra digitala kanaler. Det är där vi snabbt kan publicera aktuell information som når ut till många, säger Erika Lindblad.

1 000 telefonintervjuer gjordes av SIFO i juni 2018