Förhandlingarna med Miljööverdomstolen om Gruvberget inledda

26 januari 2011

På onsdagen inleddes Miljööverdomstolens förhandlingar i Svappavaara för LKAB:s gruvbrytning på Gruvberget. Naturvårdsverket har överklagat och kräver att miljödomstolens beslut undanröjs och avvisar ansökan från LKAB. Vilket skulle innebära att hela gruvbrytningen i Svappavaara stoppas under obestämd tid.

– Vi motsätter oss inte några miljövillkor, vi har ett miljöfokus. Men vi vill inte att själva processen fördröjer öppnandet av nya gruvor, säger Per-Erik Lindvall direktör för teknik-kvalitet, LKAB.

Anledningen till överklagandet är att Naturvårdsverket anser att LKAB:s totala verksamhet i Svappavaara ska prövas i en gemensam ansökan. Tillståndet som beslutats av miljödomstolen gäller enbart malmbrytningen på Gruvberget.

När samma fråga prövades i miljödomstolen, våren 2010, fanns en enighet, mellan länsstyrelsen, LKAB och domstolen, att Gruvberget skulle kunna prövas för ett tillstånd på sina egna meriter.
Skulle Miljööverdomstolen undanröja domslutet så innebär det en ny och mycket lång process för att få tillstånd att bryta malmen i Svappavaara. Det skulle också kunna betyda att gruvorna Leväniemi och Mertainen senareläggs och kanske aldrig öppnar.

– Vi har en stark efterfrågan på järnmalm och vi har råd att växa och investera. Och vi får inte glömma bort att gruvan i Svappavaara stängde för att man inte klarade prisbilden. Tillståndsprocessen får inte försvåra och fördröja några gruvprojekt, understryker Per-Erik Lindvall.

Under torsdagen kommer parterna och Miljööverdomstolen att besöka LKAB:s industriområde i Svappavaara som en del i förhandlingen.