Förhandlingar i Miljööverdomstol om Gruvberget avslutade

27 januari 2011

Miljööverdomstolens förhandlingar i Svappavaara avslutades på torsdagen. Dom kommer att meddelas den 10 mars.

Frågan som ska avgöras är om LKAB:s gruvbrytning på Gruvberget ska stoppas eller inte. Miljööverdomstolen kommer antingen att fastställa miljödomstolens tillstånd för gruvbrytning eller undanröja tillståndet och avvisa ansökan. Det är Naturvårdsverket som har överklagat domen och vill att frågan prövas för ett gemensamt nytt tillstånd för hela verksamheten i Svappavaara. Trots att de övriga verksamheterna är godkända sedan tidigare.

LKAB anser att brytningen är en ny verksamhet och därmed ska ha ett separat tillstånd. Miljödomstolen har tidigare beviljat tillstånd för gruvbrytning på Gruvberget.