Förädlingschefen om det stundande underhållsstoppet

17 september 2020
Jan Carlsten
Jan Carlsten, förädlingschef på LKAB i Kiruna. Foto: Fredric Alm

Den 20 september inleds underhållsarbetena i förädlingsverken KA2 och KK3. Det ställer krav på särskilda restriktioner kopplade till covid-19. Jan Carlsten, förädlingschef för Kirunaverksamheten, besvarar frågor om bland annat smittspridning, åtgärder och vikten av att genomföra underhållsarbeten.   

Varför väljer LKAB att genomföra underhållsarbetena i KA2 och KK3?

– Sedan pandemin bröt ut har vi jobbat hårt för att bibehålla vår verksamhet i en tid där det betyder så mycket, för Kiruna och för samhället i stort. Självklart är det en stor utmaning men vi måste fortsätta fokusera på framtiden och i det avseendet är underhållsstoppet avgörande. Utan ett underhållsstopp måste vi stänga verksamheten och det får konsekvenser, för våra anställda, leverantörer och kunder. Men det är självklart så att vi aldrig hade genomfört de underhållsarbeten som vi gjort samt planerat för ett tredje om vi inte bedömt att vi kan göra det på ett tryggt och säkert sätt. Det är det absolut viktigaste, att alla som arbetar hos oss ska känna sig säkra och trygga med de åtgärder vi har vidtagit och att åtgärderna fungerar.

Hur har de två tidigare underhållsstoppen fungerat? 

– Det har överlag fungerat bra men vi ser ett behov av att hela tiden påminna varandra om att hålla fysisk distans och framförallt om att löpa hela linan ut. Det räcker inte med att vara medveten i förädlingsverket, i fikarummet eller i kön till kaffeautomaten utan Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller hela tiden, på jobbet och privat. De tidigare underhållsstoppen är ändå ett kvitto på att vi gör rätt och att våra åtgärder skapar trygga och säkra arbetsplatser – men vi kan alltid göra mer för minskad smittspridning. I slutändan handlar det om hur du och jag agerar för min och din hälsas skull. Jag tror det är jätteviktigt, att påminna sig själv och sin omgivning om restriktionerna för det handlar om omtanke och respekt för dig själv och dina medmänniskor.

Vilka åtgärder vidtas inför underhållsarbetena?

– Vi genomför en rad åtgärder i verksamheten, till exempel kommer ombytesmöjligheter för våra leverantörer finnas tillgängliga i ett nyetablerat barackkomplex. Ett annat exempel på åtgärder är att samordningen, som normalt sker i stora grupper, istället sker i betydligt mindre former och i huvudsak digitalt. Vi genomför också insatser för utökad städning i allmänna utrymmen och ser till att tvättmöjligheter finns lättillgängliga för alla som arbetar hos oss. Åter igen. Risken för smittspridning är inte på något sätt över och vi kan inte slå oss till ro. Därför behöver vi ständigt påminnas om vikten av att arbeta säkert – i alla lägen.

Finns det risk för ökad smittspridning under underhållsstoppet?

–  Vi bedömer att det inte ska vara en ökad risk för smittspridning om man följer LKAB:s och Folkhälsomyndighetens restriktioner och rutiner, under stoppet och på fritiden.

Hur många människor kommer att arbeta under underhållsstoppet?

– Drygt 600 externa och interna medarbetare och kollegor kommer att vara involverade i arbetena, på ett eller annat sätt. Däremot jobbar inte alla på samma plats och vid samma tillfälle utan arbetena är geografiskt uppdelade enligt ett detaljerat schema, som påbörjas flera månader och ibland år innan underhållsstoppet startar. Cirka 80 procent av våra leverantörer är lokala och regionala aktörer. Eftersom det handlar om väldigt många människor och arbetsordrar som ska realiseras under stoppet är samordningen a och o.

Ytterligare exempel på åtgärder kopplat till underhållsstoppet: