Fler pilgrimsfalkar i LKAB:s gruvområden

23 februari 2017
Berth-Ove Lindström, Norrbottens Ornitologiska Förening med sitt bildspel om falkinventeringen 2016.

Under 2016 häckade två par pilgrimsfalkar inom LKAB:s gamla gruvområden i Kiruna och Malmberget. I Kiruna föddes två falkungar och i Malmberget föddes tre ungar. Totalt kartlades 35 lyckade häckningar i Norrbotten med 87 ungar som resultat under fjolåret. LKAB har stöttat Projekt Pilgrimsfalk i Norrbotten under fem år.

Berth-Ove Lindström, Boden, från Norrbottens Ornitologiska Förening visar att antalet kända hgäckningar av pilgrimsfalkar ökat i länet i sin rapport ”Falkåret 2016”, där föreningens rovfågelsinventering för 2016 redovisas.

– LKAB har betytt mycket för rovfågelinventeringen i länet. Våra kunskaper har ökat med 50 procent. Vi har genom LKAB:s stöd fått möjlighet att inventera hela Malmfälten. Det kunde vi inte innan, sade han.

Två av resultaten är att häckande pilgrimsfalkar kunnat observeras stadigvarande inom LKAB:s gruvområden samt att antalet häckningar i länet varit betydligt större än någon tidigare känt till.

Under perioden 2012-2016 har man i Norrbotten konstaterat 185 lyckade häckningar av pilgrimsfalken med 425 ungar som resultat. Dessutom har andra rovfåglar kunnat kartläggas, som jaktfalk, kungsörn, havsörn, fjällvråk, fjälluggla med flera arter.

Berth-Ove Lindström berättar i ett bildspel om rovfåglarnas levnadsvanor, födoval och visade ett rikt bildmaterial från inventeringarna.

På klippbranter till LKAB:s gruvområden finns nu stadigvarande häckningar.

Foto: Berth-Ove Lindström

Kunskapen om pilgrimsfalkar i Norrbotten och Malmfälten har ökat genom LKAB:s stöd till Projekt Pilgrimsfalk.