Face Of Gällivare skärper attityder

29 mars 2017
– Face Of Gällivare gör det varmare mellan husen, säger fr v Amanda Matti, Gerd Siverhall, Johanna Darehed, Anna Olsson och Mia Edin.

Face Of Gällivare är ett projekt som vill ändra attityderna på hemorten. – Tänk om vi vore stolta över Gällivare. För att bli det måste vi ändra våra invanda beteenden och attityder. Mångfald är ett begrepp med många bottnar. Så tänkte vi, säger Mia Edin, projektledare.

Projektet startade 2013 genom kommunens Företagsbolaget. Face of Gällivare är en generationsprocess som jobbar för att få fler att reflektera kring attityder, beteenden och värderingar. Syftet är att göra Gällivare mer attraktivt så att människor och näringsliv kan växa. LKAB tillhör initiativtagarna och är nu supporter till projektet. Efter dryga tre år kallade projektledarna till ett möte för att diskutera och utvärdera arbetet.

Face Of Gällivare har genomfört en lång, lång rad av projekt. Här finns allt från bloggar och selfies för att skapa inspiration, trygghet och självkänsla. Magasinet Facing med texter, foto och design på en mycket hög nivå speglar människor och tankar hos Gällivarebor. 2015 genomfördes Världsvinterdagen. Julklappshjälpen, Gällivarehjälpen och ett jätteloppis är andra aktiviteter som hjälpt till att göra det ”varmare mellan husen”. Medborgargruppen skapar aktiviteter för invånare på ideell bas.

En omfattande utbildningsverksamhet kring mångfald drivs aktivt. Hittills har ett hundratal utbildningar genomförts och närmare 1 000 personer i kommuner, skolor, företag, landsting och industrier har gått utbildningar genom Face Of Gällivare. Utbildningarna bygger på kultur, värderingar normer och beteenden.

– Människan är minst lika viktig som maskinerna. Kan vi inte samarbeta så kan vi inte producera effektivt, säger Johanna Darehed, utbildningsledare. LKAB tillhör de företag som anlitat utbildningarna.

Allt arbete med mångfald och attityder har påverkat samhället inifrån i kommunen, skolor, landstinget och arbetsplatser inom det privata näringslivet.

För LKAB är det viktigt att gruvorter som Gällivare är attraktiva platser att bo på för både etablerad och ny arbetskraft inom verksamheterna, så att bolaget kan fortsätta utvecklas.

– Förmodligen skulle vi kunna göra en attitydundersökning för att se hur attityder och attraktionskraft i Gällivare påverkats. Men det har vi inte gjort. Vi vet att vi satt många krafter i rörelse och att alla de diskussioner och möten vi skapat har stor påverkan i Gällivare. Det har blivit varmare här. Det gynnar både boende och näringsliv, säger Mia Edin.

Text o foto: Mauritz Magnusson

 

 – Förändringar pågår på insidan av Gällivare. Attityderna har påverkats mycket, säger Mia Edin.

 – Öppenhet och förståelse kan skapa ett attraktivare samhälle, säger Amanda Matti.

Bertil får en ny värdegrund att stå på för framtiden i Gällivare ….