Bra säkerhetsarbete skapar god säkerhetskultur

23 oktober 2019

​På LKAB:s samhällsomvandlingenhet är ett av fokusområdena under 2019  att implementera säkerhetskultur. Filmen "Ett bra säkerhetsarbete skapar en god säkerhetskultur" kan både LKAB-anställda och entreprenörer använda för att höja kompetensen inom området.

— Vår förhoppning är att filmen ska fungera som diskussionsunderlag för att arbeta med attityder och värderingar om säkerhetsarbete, inte bara internt inom LKAB utan också när vi jobbar tillsammans med våra entreprenörer, säger Malin Fors, LKAB:s projektledare KMA på samhällsomvandlingsenheten i Kiruna.

En film är lätt att ta till sig och kan öppna upp för givande resonemang. Använd filmen vid introduktion av nya medarbetare, på arbetsplatsträffar, startmöten för projekt, både interna eller projektmöten tillsammans med entreprenörer eller andra. Filmen är 5,30 minuter lång, finns med svensk och engelsk text och du hittar den på Vimeo.com . Alla får använda den!

Kvinna med hjälm på byggarbetsplats

— All forskning visar är det just genom att jobba med beteenden, ledarskap och värderingar som vi kan göra skillnad och minska olyckor. Om vi satsar tid och kraft på de ”mjuka bitarna” av säkerhetsarbetet kan vi alltså förhindra olyckor på arbetet. Kolla in filmen och prata med varandra så kommer vi framåt, säger Malin Fors.