Engagerade medarbetare bygger en god arbetsmiljö

20 juni 2019
Kvinna hackar morötter i storkök
Linda Olofsson, restaurangchef på Magnetiten i Kiruna, demonstrerar skärhandsken, ett praktiskt hjälpmedel för att undvika skärskador.

LKAB:s leverantör Compass Group fick Division norras arbetsmiljöpris i januari 2019. Nyckeln till framgång stavas engagemang.

– Alla måste förstå att det är vi tillsammans som skapar vår arbetsmiljö. Trivs du på jobbet och är engagerad tar du också ansvar för din och dina arbetskamraters säkerhet. Alla ska komma hem hela från jobbet, säger Linda Olofsson, restaurangchef på LKAB:s personalrestaurang Magnetiten i Kiruna.

Global koncern med utrymme för regionala initiativ

Man står utomhus

Compass group är leverantör till LKAB inom allt från lokalvård och restauranger till återvinning och avfallshantering. Koncernen har över en halv miljon anställda över hela världen, varav drygt 130 personer i Malmfälten. Det är en styrka att tillhöra en stor koncern där processer och rutiner finns på plats och nya tekniska hjälpmedel prioriteras. Samtidigt finns det utrymme för regionala initiativ.– Just nu testar vi en helt ny typ av våtmopp i LKAB:s lokaler, en mopp som är bättre både för våra anställda och för miljön. Om moppen funkar här kan den komma att införas som standard inom hela Compass groups verksamhet i Sverige, säger Christian Wallgren, regionchef på Compass Group.

Strukturerad kommunikation

Obligatoriska arbetsmiljöutbildningar, en fadder till varje nyanställd, checklistor för arbetsmoment, gyllene regler, kommunikation och en närvarande chef i den mån verksamheten så tillåter, det är exempel på hur Compass Group arbetar med arbetsmiljöfrågor. Att kommunicera på ett strukturerat sätt är en förutsättning för att nå ut.– Vi har en stor mångfald bland våra anställda i Malmfälten, både erfarenhetsmässigt, kulturellt och språkligt. Vi vet också att människor tar till sig information på olika vis. Därför måste vi kommunicera på flera sätt och i olika kanaler, säger Linda Olofsson.

Beställare och leverantör arbetar tillsammans

Som uppdragsgivare ställer LKAB krav på sina leverantörer, men störst framgångar nås genom att jobba tillsammans.– Vi har ett bra samarbete med LKAB och försöker hitta synergier. Att vi fick arbetsmiljöpriset bekräftar att det är rätt väg att gå. Det sporrar oss att fortsätta, säger Christian Wallgren.