Energimyndighetens första besök i framtidens koldioxidfria underjordsgruva

4 maj 2022
Gruppbild framför stor maskin.
T.v Robert Larsson byggledare i testgruvan Konsuln i bild tillsammans med representanter från Energimyndigheten. Med på besöket var även Kjell Karlson, SUM-projektet.

​2020 gick Energimyndigheten in med 207 miljoner kronor i LKAB:s satsning på att utveckla koldioxidfri underjordsbrytning. Förra veckan, onsdag den 27 april, besökte myndigheten för första gången LKAB:s testgruva Konsuln för att ta del av vad som hänt i projektet.

När Energimyndigheten för två år sedan, genom Industriklivet, beviljade 207 miljoner konor i stöd till LKAB:s initiativ Sustainable Underground Mining, så ingick två uppföljningsbesök.– Vi uppskattar att ha fått se vad som gjorts konkret inom projektet och att prata med personer för att förstå vilka utmaningar som finns. Det hjälper oss att kommunicera projektet vidare till Regeringskansliet, dit vi rapporterar resultat från Industriklivet, berättar Klara Helstad, chef för enheten hållbar industri vid Energimyndigheten.

På plats för att ta emot delegationen fanns bland annat Robert Larsson, byggledare i testgruvan Konsuln.– Vi har pratat och visat bilder utifrån det som ansökan ansåg. Vi visade bland annat den nya gruvlayouten med en skivhöjd på 40 meter i stället för standarden på 29 meter. Med en högre skivhöjd blir det billigare att bryta och koldioxidutsläppen minskar, berättar Robert.

Fokus låg även på många av de digitaliseringsprojekt som genomförts. Dels det gruvplaneringsprogram som ska ge en korrekt avsänkningsplan och dels om LOMI, en lösning som gör att relevanta system oavsett leverantör kan visa aktuell information i realtid. Dessutom fick myndigheten höra om de nya system för energieffektivisering som utvecklas inom bland annat ventilation och vattenuppfordring.

Den del av besöket som Klara Helstad från Energimyndigheten var särskilt imponerad av var arbetet med att integrera medarbetarna i framtidens gruva, vilket går under namnet People Centric Change.– Alla inblandades engagemang är viktigt för genomförandet av projektet och möjligheten att nå det konkreta målet med minskade koldioxidutsläpp. Det skapar intresse och engagemang klimatomställningen och kan resultera i mer minskade utsläpp än de uppsatta målen för projektets, berättade Klara Helstad.

Besöket ingick i en större rundresa som även omfattade ett besök i Luleå och Hybrit samt biooljeanläggningen i Gällivare.