En av Sveriges största industriinvesteringar i hamn

22 januari 2018
Överlämning av huvudnivå i Kirunagruvan.
Överlämning av KUJ 1365. Thomas Nordström, projektchef till höger i bild, skakar hand med Lennart Stålnacke, sektionschef för norra gruva bergtransport. Kari Oja bevakar.

Närmare 4,3 miljoner kubikmeter berg, motsvarande drygt sju globen, har plockats ut för att bereda plats för KUJ 1365. Nu, cirka 10 år senare, har LKAB:s genom tiderna största investering gått i mål. Kirunagruvans huvudnivå, den sjunde i ordningen, är därmed helt klar.

Den 28 oktober 2008 meddelade LKAB:s styrelse beslutet om att anlägga en ny huvudnivå 1365 meter under jord i Kirunagruvan. Det blev startskottet på ett mycket omfattande och stort projekt, ett av LKAB:s största genom tiderna. Drygt 1 000 personer fördelade på 100 företag var sysselsatta i arbetet med etapp ett som invigdes med pompa och ståt i maj 2013. Sedan dess har fem etapper iordningställts med cirka ett års mellanrum.– Vi har byggt en ordentlig anläggning som är projekterad för att klara 35 miljoner ton. Vi är ännu inte där produktionsmässigt, men det är en lugnare tillvaro nu då vi har fått alla fem etagespel levererade och kan fokusera på produktionen. Denna nivå ska hålla till 2033, lite beroende på vad vi plockar ut, säger Lennart Stålnacke, sektionschef för norra gruva bergtransport.

Första etappen bestod av tre tappgrupper om fyra schakt i varje, två tågsätt, en kross och ett bergspel, men även media och automation för att driva anläggningen.De resterande fyra etapperna har i stort sett inneburit fler produktionsdelar, tappgrupper, tåg, krossar och bergspel. Allt till en kostnad av cirka 12 miljarder kronor. Den senaste, och sista, etappen driftöverlämnades i november.– Arbetet med B12:ans etagebergspel, en bergtapp för truck och lastbil, fick avsluta detta top of the line-projekt, säger Kari Oja, projektledare.Trots projektets omfattning är samtliga överens om att allt har flutit på väldigt bra under årens gång. – Vi har inte gjort några större projekteringsfel och inte heller missat i övergripande dimensionering. Fördelen med ett så långt och omfattande projekt som detta är att vi har hunnit arbeta bort systematiska fel under resans gång. Sedan dyker det alltid upp barnsjukdomar, men nu har vi koll på läget. Vi fortsätter gå igenom vår restpunktslista och arbetar vidare med optimeringar, säger Thomas Nordström, projektchef.

Vilket är ert bästa minne från denna tid?– Det var när vi drog igång arbetet med etapp ett. Det var så mycket folk överallt och full rulle, alla byggde samtidigt. Vi hade samordningsmöten på tre timmar, säger Kari Oja.Mycket har sannerligen hänt sedan dess.I den sista delen av projektet arbetade cirka 30-40 personer med att färdigställa bergspelet B12.– Jag skulle vilja säga att invigningen är ett speciellt ögonblick, när allt var på topp, säger Thomas Nordström.I december skedde anläggningsöverlämnandet av KUJ 1365, då projektgruppen lämnade över anläggningen till LKAB.– För mig känns det som bäst nu när hela anläggningen är driftsatt. Det har varit en del tandagnissel under projektets gång och samtidigt höga produktionskrav. Nu ser vi början på en högeffektiv produktionsanläggning som ska utnyttjas till sin fulla kapacitet, säger Lennart Stålnacke.Samtidigt är det dags att blicka framåt. LKAB tittar på framtida produktionsanläggningar och tar fram olika förslag. Men ett mål är precis färdigställt. Att skapa en säker, modern och kostnadseffektiv anläggning.