Elbuss testas i Malmberget

18 december 2019
person och buss
Stefan Strömbäck vid elbussen i Malmberget.

Klimatfrågan kokar på många håll, även inom LKAB. Som en steg mot målet att göra fordonsflottan elektrifierad testas nu en elbuss för persontransporter i Malmberget.

Ren luft i gruvan är en förutsättning för produktionen. Idag krävs mycket energi för att driva ventilationen. – Kan vi minska dieselavgaserna i gruvan vinner både människa och klimat på det, säger Stefan Strömbäck, produktionschef inom Driftservice i Malmberget.

Ytterligare en intressant fördel med elbussen är att nedförslutningarna genererar energi.

– Vi får tillbaka cirka 20 procent av det vi förbrukar, säger Stefan Strömbäck.

Samverkan med flera parter

Vattenfall har av LKAB fått uppdraget att se över vad en konvertering till helelektriska bussar för persontransport både ovan och under jord skulle innebära. I Malmberget pågår utvecklingsarbete på persontransportsidan och elbusstestet passar bra in på den resan.

IMG_6173 elbussgrupp print.jpg

Otto Pietikainen, Linkker, Kristiina Venäläinen Linkker, Peter Hellberg, Vattenfall, Ronnie Hansson, LKAB, Peter Schmutzler, Linkker och Stefan Strömbäck, LKAB ingår i samverkansprojektet.

Elbussen utsätts för både kyla och stor höjdskillnad på en slinga ovan jord. Linkker, som har tillverkat bussen, samlar in data från körningarna för att i sin tur kunna göra förbättringar.

– Man har under hösten utvärderat hur bussen klarar utmaningarna i gruvmiljö. LKAB, Vattenfall och Linkker kommer därefter att tillsammans gå igenom och utvärdera projektet och hur man tillsammans kommer att gå vidare, säger Peter Hellberg, affärsutvecklare Network Solutions Vattenfall.

Tidiga slutsatser

Några slutsatser som projektet redan har kunnat dra är att gruvmiljön innebär utmaningar som kräver en kraftfullare motor, rejälare hjul och en modifierad laddningsanordning.

– Vi kan se att kylan tar ganska hårt på batteriet, även om tekniken har gått framåt på batterisidan. Vi får ut cirka tre mil av en laddning, säger Stefan Strömbäck.

– Bussen är trevlig att köra, som en vanlig buss, men tystare. Skillnaden är att du inte behöver samma varvtal som en dieseldriven buss, det är full effekt från början, säger Jaska Tamminen, inhyrd chaufför.