”Det råder en fantastisk framåtanda i företaget”

17 juni 2022

Fem snabba frågor till hållbarhetsdirektör Pia Lindström.

LKAB_KL_Pia Lindström_2022.jpg

1.       Du började på LKAB i februari, vad är ditt intryck av bolaget så här långt?

—      Det råder en fantastisk framåtanda i företaget! Vi är i en brytpunkt där vi ska ställa om till något helt nytt; fossilfria processer och produkter. Jag är imponerad av energin jag möter bland medarbetarna, inför de möjligheter och utmaningar omställningen medför.

2.       LKAB ska ta täten i omställningen av järn- och stålindustrin, vilken roll spelar det för ditt uppdrag?

—      Hållbarhetsfrågorna är ju grunden till varför vi ska göra det vi gör, och då är det svårt att hitta ett roligare uppdrag än att jobba som hållbarhetsdirektör. Det är få förunnat att få vara med om en sådan här häftig resa som kommer att betyda så mycket för så många.

3.       Vilka utmaningar ser du framför dig utifrån ett hållbarhetsperspektiv?

—      Klimatet inte kan vänta, så den största utmaningen är att vi måste få förutsättningar att genomföra våra omställningsplaner. Jag tänker på miljötillståndsprocesserna, som behöver bli mer effektiva och rättssäkra, men det är bredare än så. Vi behöver legal acceptans för omställningen. Den tidplan vi jobbar efter kräver lagförändringar, både på nationell och på EU-nivå. Och lagförändringar tar tid.

4.       Vad innehåller begreppet hållbarhet för LKAB?

—      Vi har delat in det i fyra delar; social, klimatmässig, miljömässig och ekonomisk. I vår färdplan för hållbarhet har vi satt upp långsiktiga mål för vad vi vill uppnå inom alla fyra delarna. Det handlar bland annat om hur vi blir en del av lösningen för klimatet genom att bli fossilfria, hur vi minimerar vår påverkan på miljön med hållbar avfallshantering och biologisk mångfald. Det innebär också att vi tar ansvar utifrån ett samhällsperspektiv inom både lokalt socialt ansvar och engagemang, säkerhet och mångfald. Och inte minst hur vi skapar ekonomiska värden med hållbara värdekedjor och en fortsatt finansiell styrka.  

5.       Vad betyder LKAB:s värderingar, engagerad, nytänkande och ansvar för dig?

—      Engagerad: när människorna omkring mig brinner för sina jobb, då kan vi tillsammans göra underverk. Nytänkande för mig är att inte hindras av det vi kan och vet idag. Ansvar är att göra rätt saker, både som individ och som organisation, på kort och på lång sikt.