”Det är utmanande att gissa vilken teknik som finns tillgänglig i framtidens gruva”

7 november 2019
Person i arbetskläder
Håkan Tyni, IT säkerhetsansvarig på LKAB.

Möt Håkan Tyni, säkerhetsansvarig på LKAB, som just nu utgör bryggan mellan LKAB:s it-utveckling och utvecklingsprojektet SUM, Sustainable Underground Mining.

Vad är din roll i SUM?

Jag arbetar tillsammans med den tekniska ledningen i projektet. Mitt ansvar är att vara en brygga mellan SUM-projektet och framtidens IT på LKAB, det vi kallar IT 5.0. I SUM tittar vi på en mängd olika saker, hur information ska skickas och tas emot mellan olika fordon, positioneringssystem, styrsystem, automation med mera. Vi har sedan tidigare sammanställt en färdplan för IT 5.0 och försöker nu hitta synergier. Finns det något i vår färdplan som vi bör testa i SUM? Hur kommer SUM att påverka framtidens IT?

Vad är det bästa med ditt uppdrag?

Målet med SUM är att leverera ett beslutsunderlag för hur LKAB ska bryta under nuvarande huvudnivåer, alltså för en produktion som ska vara igång om kanske 10 år. Det är utmanande att gissa vilken teknik som finns tillgänglig då, samtidigt som vi måste vara säkra på att de lösningar vi väljer också kommer att fungera.

Varför är SUM så viktigt för LKAB?

SUM är en del av ett av LKAB:s ramprogram, Gruva 5.0. och det är egentligen Gruva 5.0 som är det viktiga slutresultatet. Till syvende och sist handlar det om LKAB:s överlevnad. Fördelen med SUM är att vi har tillgång till en testgruva i Kiruna där vi kan testa och verifiera olika lösningar som vi tror behövs i vårt framtida produktionssystem.

Vad tror du den största skillnaden kommer att bli i framtidens gruva jämfört med idag?

Råvaruindustrin, dit gruvbrytning hör, är det branchsegment som har lägst risk att utsättas för det som populärt kallas disruption det vill säga att det kommer en ny affärsmodell eller affärsteknik som konkurrerar ut det befintliga.

Det kommer inte att vara en lösning som gör hela skillnaden, utan vi måste utveckla alla delar; säkerhet, automation osv. I framtidens gruva kan alla medarbetare, med hjälp av IT-verktyg, hämta rätt information i rätt tid för att fatta rätt beslut. Då får vi ett snabbare och effektivare beslutsfattande, vilket jag tror är en nödvändighet för en framgångsrik gruvproduktion.

Vad gör du helst när du är ledig?

Då är det stugan i Kalix som gäller.

Om Håkan

Namn: Håkan Tyni
Bor: Kiruna
Bakgrund: Jobbat med automation i verk och gruva. Efter det olika roller inom IT och senast ansvarig för IT-säkerhet.
Aktuell: Arbetar med IT-frågor i Sustainable Underground Mining, SUM.
Senast lästa bok: Professor Wille Vingmutter, mästerdetektiv – Leif G.W. Persson.
Fritidsintressen: Stugan med båtturer på sommaren och skoter på vintern.