Den största insatsen för klimatet börjar i gruvan

26 maj 2021
Borrigg, robothund i gruvmiljö och män framför skärmar

Framtidens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och autonom. När LKAB ställer om för en hållbar framtid innebär det inte bara en satsning som kan bli den största industriinvesteringen i Sverige genom tiderna. Det är även den största insats Sverige kan göra för att minska de globala utsläppen.

– När vi är klara så kommer vi att minska koldioxidutsläppen bland våra kunder globalt med 35 miljoner ton. Det motsvarar två tredjedelar av Sveriges samlade utsläpp. För att lyckas behöver vi bryta helt ny mark när det gäller hur framtidens gruvdrift ska bedrivas, säger Michael Palo, direktör för affärsområde Järnmalm på LKAB.

LKAB har en lång historia och har sedan starten 1890 gått igenom stora skiften där bolaget varit en drivande kraft för att bygga upp ryggraden av landets industri. Genom ständig utveckling och innovation har man steg för steg både kunnat gräva djupare och klättra i värdekedjan för att säkrat konkurrenskraften på lång sikt. Nu ska verksamheten ställas om för att leverera det koldioxidfria järn som är nödvändigt för att bygga de elbilar, vindkraftverk och elmotorer som krävs för en global omställning.

– Det börjar i gruvan. Vi har inget utan vår malmreserv och det gäller att säkra och vårda den inför framtiden. För att vi ska vara långsiktigt lönsamma måste vi hela tiden utforska nya metoder och arbetssätt. Det handlar om att med hjälp av banbrytande ny teknik kunna arbeta på större djup, på ett hållbart, effektivt och säkert sätt, säger Michael Palo.

En ny världsstandard för gruvbrytning

Som ett viktigt steg på vägen har LKAB tillsammans med ABB, Epiroc, Combitech och Sandvik startat ett industriellt utvecklingsprojekt med målet att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvdrift på stora djup. Projektet kräver en helt ny typ av samarbete, ett digitalt ekosystem där parterna kopplar ihop såväl digitala system som verksamheter.

En testanläggning ska etableras där ny teknik kommer utvecklas och testas i en verklig gruvmiljö såväl som i en virtuell testgruva. Testerna görs för att säkerställa att svensk gruvindustri även i framtiden är konkurrenskraftig och kan skapa jobb och tillväxt, både lokalt i Norrbotten och nationellt.

– Vi vet att vi har en viktig roll och stor påverkan i samhället. Därför behöver vi lyfta blicken och jobba nära tillsammans med andra i att utveckla nya lösningar. Det krävs ett samspel både internt och med andra aktörer. Resan vi står inför är lång och mödosam, och teknikutveckling och digitalisering är en förutsättning för att vi ska lyckas, säger Sofia Nagander, sektionschef för Digital Transformation Office på LKAB.

Digitalisering en nyckel i omställningen

I arbetet med att ställa om verksamheten är det avgörande att flödet av information ständigt är tillgängligt och pålitligt. Genom detta kan bättre och snabbare beslut tas och graden av automation ökas. Nya arbetssätt möjliggörs där man genom 3D-kartor av gruvorna lättare kan visualisera arbete och utföra riskanalyser.

Maskinerna som används i gruvan blir också mer autonoma och interagerar med varandra. På så sätt kan personalen följa det arbete som sker i brytningsområdet utan att behöva vara på plats, vilket gör verksamheten både säkrare och mer effektiv.

– Vi testar hela tiden nya vägar framåt. En av våra nya medarbetare är robothunden SPOT, som med hjälp av AI-teknologi hjälper oss att nosa fram risker i miljöer som kan vara farliga för människor att vistas i. Den blir ytterligare ett stöd för en säker arbetsplats och för att göra tillvaron lättare, effektivare och roligare i gruvan, säger Nagander.