Den cirkulära gruvan – en möjlighet eller utopi?

23 november 2021

Välkommen till ett seminarium med LKAB i samverkan med IVA Nord och Luleå tekniska universitet. Världen står inför ett jättekliv på resan mot en hållbar framtid, med svensk industri i täten av utvecklingen. Kan gruvor, nationellt och internationellt, bidra till hållbara värdekedjor och cirkulära affärsmodeller, eller är det en framtidsutopi som målas upp?

Välkommen till ett panelsamtal om de möjligheter, men också utmaningar, gruvindustrin har för att minska sin egen, men också andra industriers, miljö- och klimatbelastning och samtidigt generera nya affärer och samhällsvärden för hundratals miljarder.

Utan att öppna nya gruvor kan efterfrågade och värdefulla mineral utvinnas i det som tidigare har betraktats som avfall. Enbart LKAB:s järnmalmsproduktion har potential att genom sidoströmmar tillgodose 30 procent av EU:s behov av sällsynta jordartsmetaller och öka EU:s självförsörjandegrad av fosfor för mineralgödsel med 50 procent.

Klimatarbetet med nollutsläpp börjar i gruvan med större råvaru- och materialeffektivitet. Eventet är den nationella upptakten inför LKAB:s deltagande vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai, där LKAB under temat ”Co-creation for innovation” medverkar för att visa upp de senaste framstegen på vägen mot en nödvändig global omställning av vår industri.

Paneldeltagare:

Moderator:

Erik Höglund, IVA Nord

VAR? Vetenskapens hus i Luleå eller digitalt

NÄR? Torsdag den 2 december 2021 12:00 – 13:00