Certifiering för att förbättra vår arbetsmiljö

11 juli 2018
Persporträtt på man i kontorsmiljö
Jim Kostet, arbetsmiljöstrateg på LKAB.

Arbetsmiljöcertifiering är ett verktyg som hjälper oss på LKAB att förbättra vår arbetsmiljö. Det handlar både om att uppfylla lagkrav och att hitta områden där vi behöver utvecklas för att skapa en säker och trygg arbetsmiljö.

​Tidigare i år certifierades LKAB inom arbetsmiljö enligt OHSAS 18001, en arbetsmiljöstandard. För att bli certifierade ska LKAB vid en granskning av externa revisorerna kunna visa att vi följer de arbetsmiljölagar och -krav som finns, uppfyller standardens krav samt att vi arbetar strukturerat med arbetsmiljöfrågor.

– Vi har redan ett välutvecklat arbetsmiljöarbete på LKAB. Certifieringen är nästa fas i det arbetet. Standarden är nästan som en checklista för att kontrollera att vi inte missar något, säger Jim Kostet, arbetsmiljöstrateg på arbetsmiljöavdelningen.

Lagar, krav och arbetsmiljöstandarden omvandlas till praktik i vår arbetsvardag. Standarden specificerar bland annat att arbetsmiljöarbetet ska vara proaktivt, det ska ske innan olyckan händer, med förebyggande aktiviteter som riskbedömningar och skyddsronder. Den beskriver också vikten av att dela kunskap om arbetsmiljöfrågor i organisationen. De säkerhetsuppmaningar som nu delas i organisationen är ett exempel på det. 

– Den regelbundna granskningen som de interna och externa revisorerna utför hjälper oss att hitta arbetsmiljöområden där vi kan förbättra oss. Sedan är det vi själva som gör jobbet. Hittar vi problem ska vi arbeta för att göra det bättre. För att vi ska få en bättre arbetsmiljö måste alla vara involverade och engagera sig, säger Jim Kostet.