Cementfri betong testas i Kiruna

20 juni 2022
Man syns bakom en maskin
Benjamin Krutrök. Foto: Fredric Alm

På LKAB Berg & Betong pågår arbetet med att minska koldioxidutsläppen som är förenade med betong- och cementtillverkning. Just nu genomförs ett första fullskaligt test med ett nytt betongrecept.

Bergschakt, som används för att transportera malm, kräver förstärkning. Förstärkningsarbetet görs med schaktbetong. Det går åt cirka 80 000 kubikmeter betong per år. – Då vi inte använder betongen till konstruktion är vi undantagen de standarder och krav som gäller infrastrukturanpassad betong. Det ger oss möjligheter att testa och påverka vår tillverkning för att minska utsläppen samtidigt som vi har en säker produkt, säger Benjamin Krutrök, gruppchef LKAB Berg & Betong.

Sedan tidigare har LKAB Berg & Betong haft tillgång till och använt GGBS, en restprodukt från ståltillverkning, för att ersätta en del av cementen i betongreceptet och därmed minskat koldioxidbelastningen av produkten. Nu genomförs det första storskaliga testet med en helt cementfri betong, ett recept som inte innehåller någon cement alls. I detta recept används GGBS tillsammans med en annan restprodukt från LKAB:s egen produktion, avfallskalk, som har använts för rökgasrening och som normalt deponeras. Tillsammans med gråberg, som används som ballast, innebär det en helt cirkulär betong med låga koldioxidutsläpp. – Nu kommer vi att testa den nya betongen i större skala och utvärdera. Vi har målet att bli en koldioxidfri leverantör, säger Benjamin Krutrök.