Bredd och spets när Svappavaara nyrekryterar

28 maj 2018
Tre män i varselkläder går
Timo Rauhala, Thomas Määttä, Allan Eriksson i färd att bygga upp en ny driftsserviceorganisation.

Personalstyrkan i Svappavaara har vuxit. Det efter en ordentlig genomgång av behov och resurser kring Leveäniemi gruva och sovring som sedan den 1 april i år drivs av LKAB i Svappavaara.– Vi har utgått från det vi tror är det bästa för LKAB långsiktigt, säger Thomas Määttä, sektionschef för Driftsservice.

Tidigare drevs Leveäniemi gruva och sovring av LKAB Berg & Betong som i sin tur köpte in driftsservicetjänsterna av en privat aktör.– Numera utför vi automation- och VVS-uppgifter i egen regi, säger Thomas Määttä.

Sprängning i Leveäniemi dagbrott.

Sovringsverket i Leveäniemi gruva.

Inom Driftsservice har tjänstemännen gått från tio till tretton personer och kollektivanställda har blivit ytterligare fjorton personer. Totalt en ökning med sjutton anställda.Fastighet- och mediasektionen har nu en helhetsbild av vattenuppfordringen.– Man kan säga att vi ansvarar för pumpkedjan från gruva till Torne älv. Jag ser att vi får en kostnadsminskning plus att vi får andra synergieffekter, säger Allan Eriksson, produktionschef, Fastighet och media.

En flexibel organisation

Det har tagit ungefär en månad att få ordning på verksamheten och inom sektionen för Fastigheter och Media är alla på plats.– Rent samordningsmässigt är det tydligare för oss och våra kunder i sin tur. Tiden vi har används på ett effektivare sätt, det är lättare att flytta resurser och kompetens när det behövs, säger Allan Eriksson.

Han och Timo Rauhala, produktionschef för automationssidan arbetar mycket ihop och har idag nära till de dagliga besluten.Timo Rauhala är mycket positiv till förändringen.– Det finns flera aspekter av det här. Vi växer vilket är positivt för LKAB men även för byn. Det finns stora möjligheter att utvecklas i sitt yrke i Svappavaara, vilket är positivt för individen. För LKAB är det bra att vi bygger kompetensen och kunskapen in i vår egen verksamhet när vi nu kan utveckla både bredd och spets, säger han.

Hos sektionen för Automation ligger fortfarande ett antal tjänster ute på LKAB:s karriärsida.– Vi är medvetna om att det tar tid att få anställda på plats och i arbete, jag räknar med en inskolningstid från sex månader och upp till två år. Bakgrund och personlighet avgör hur snabbt man kommer in i arbetet och blir självgående. Vi vill mixa arbetslagen för att få en blandning av både rutinerad och nyutbildad personal. Hittills kan jag bara säga att personalens engagemang och flexibilitet är beundransvärd, säger Timo Rauhala.