Borrningar vid Lappmalmen

3 september 2010

LKAB fortsätter undersökningarna av Lappmalmen, en järnmalmsfyndighet norr om Kiruna centrum. Tre mycket djupa hål kommer att borras under hösten.

Hålen blir mellan 1 000 och 1 500 meter djupa och förhoppningen är att de ska ge mer kunskap om Lappmalmens placering, storlek och sammansättning. Borriggen kommer att transporteras längs befintliga vägar och till viss del även längs befintliga motionsspår. Ingen borrning kommer att ske på motionsspår. Körning på myrmarken kommer att undvikas och vid borrningen används miljögodkända hydrauloljor. Arbetena bedöms kunna genomföras utan eller med minimal störning på renskötsel och andra intressen i området.

Kontaktperson LKAB:
Projektledare Kirsten Holme, telefon 0980-716 76

 

Kartan visar de tre planerade borrhålen markerade med rött.