Borrning för framtidens gruvbrytning

21 april 2017

Diamantborrning är allt annat än borrning efter diamanter. Däremot handlar det om undersökningsborrning för framtidens gruvbrytning. Med andra ord genomförs borrningen för att kunna presentera underlag om malmens utbredning och egenskaper mot djupet.

Just nu undersöks malmen i Kiruna från undersökningsort KUJ 1375, under den senaste huvudnivån på 1365 meters djup. Diamantborrning, eller undersökningsborrning som det också kallas, genomförs löpande i LKAB:s underjordsgruvor.

Varje år borras omkring 38 000 borrmetrar i LKAB:s regi och borrkärnorna är ovärderliga underlag för produktionen framledes. Malmreserven är nämligen ett gruvbolags viktigaste resurs.

– Vi genomför diamantborrning för att kunna konstatera var det finns malm, vilken storlek och tonnage det rör sig om. Underlaget från borrningen ger även strukturgeologisk information, det vill säga; information om strukturer och svaghetszoner i berget – som är viktig vid till exempel anläggandet av infrastruktur, säger Josefine Johansson, geolog vid gruvplaneringen i Malmberget.

Undersökningarna måste hela tiden ligga steget före produktionen för att kunna garantera morgondagens gruvbrytning. Från borrhålen samlas borrkärnor in, som på sätt och vis är en del av bergets DNA. De innehåller information om bland annat bergart, bergkvalitet och mineral. Med andra ord är underlagen från diamantborrningen ett fundamentet för produktionen.

– Vi behöver skapa underlag för gruvplaneringen. En av flera viktiga parametrar för gruvlayouten är kännedomen om sidobergskontakterna, det vill säga; var malmen möter gråberg, säger Henrikki Rutanen, geolog vid gruvplaneringen i Kiruna.

Diamantborrning sker på ett antal platser runt om i underjordsgruvorna och varierar i omfattning från år till år. Just nu är borrningen inne i ett intensivt skede eftersom planeringen för framtidens gruvbrytning måste göras i god tid innan nuvarande huvudnivåer är utbrutna.

– I Kiruna har vi två diamantborriggar och totalt sex borrare, fördelade på två skiftlag. Därtill utför en leverantör diamantborrning med två borriggar, säger Rikard Rova, produktionschef vid gruvplaneringen i Kiruna.

Att vara diamantborrare ställer krav på ett stort engagemang, nytänkande och ansvar. Inte minst handlar det om att utföra arbetet så säkert som möjligt.

– Det är viktigt att alltid tänka på säkerheten, i alla lägen. Det är till stor del ett ensamarbete och därför är det extra viktigt att tänka sig för innan varje nytt arbetsmoment, säger Pasi Tervo, diamantborrare i Kiruna.

Det är just känslan för berget – i kombination med maskinkännedomen – som är nyckeln till att bli en framgångsrik diamantborrare. Eftersom en stor del av arbetet kräver manuell hantering, bland annat vid borrstålsförlängning, är det lite av en konst.

– Som borrare påverkar du flera parametrar vilket påverkar livslängden på exempelvis borrkronan. Det handlar om att ha en känsla för mängden vatten, tryck och rotation, förklarar Björn Öderyd, produktionschef i Malmberget.

I grund och botten är det berget som styr arbetet eftersom varje borrplats är unik.

– Fast jag har jobbat som borrare i 16 år stöter jag fortfarande på nya problem. Det är ett roligt jobb och jag trivs väldigt bra, säger Pasi Tervo, som just nu befinner sig på nivå 1375 med sin borrigg.

Fakta diamantborrning:

Malmberget:Borriggar: 2Medarbetare: 8 diamantborrareBorrdiameter: 56 millimeterAntal borrmetrar per år: omkring 23 000 meter

Kiruna:Borriggar: 2Medarbetare: 6 diamantborrareBorrdiameter: 46 millimeterAntal borrmetrar per år: omkring 15 000 meter