Bolagets bästa korn – ”Målet är produktion året om”

16 mars 2018
Två personer håller fram händerna.
David Alldén, sektionschef, tillsammans med Veronica Apelqvist, processingenjör med ansvar för MAC-produktionen, intill anrikningsverket i Malmberget.

I anrikningsverket i Malmberget produceras ett järnmalmskoncentrat med ovanligt god kvalitet. Den heter internt "MAC" och nu pågår en omfattande ombyggnation för att produktionen ska snurra året om. Potentialen är 400 000 ton produkter årligen.

Malmberget Anriknings Concentrate, MAC, må vara en liten produkt i det stora bolagssammanhanget. Samtidigt är MAC:n det allra finaste godset hos LKAB vad avser kvalitet. Efter sovringsverket börjar rågodset sin resa genom anrikningsverket med malning i två steg samt siktning och separering innan avvattning med skivfilter eller keramiskt filter. Det finns flertalet MAC-produkter där den allra finaste levereras vidare till LKAB Minerals som vidareförädlar den till en torkad och finmald produkt.

– Den 50 år gamla bandgången i anläggningen som utgör utfrakten av MAC från anrikningsverket konstaterades för några år sedan vara i slitet skick, främst på grund av korrosion på stålkonstruktionen, säger Veronica Apelqvist, processingenjör på LKAB med särskilt ansvar för MAC:n, och fortsätter:

– Därför genomfördes en rad provisoriska reparationsåtgärder och nu en omfattande nybyggnation för att ersätta den gamla bandgången helt och hållet.

Förutom att långsiktigt säkra produktionen gör den nya bandgången också det möjligt att producera året om med upp till 400 000 ton produkter årligen, en ökning med 100 000 ton.

– Tidigare startade vi upp produktionen i mars för att avsluta i november. Anledningen var att de kallaste dagarna under året gjorde att godset frös i i stup och omlastningar och likaså skedde med vattenledningarna. Isoleringen kommer vara kraftigt förbättrad i den nya vilket gör att vi ska kunna köra även december till februari.

De olika slutprodukterna går främst till pulvermetallurgi och vattenreningsindustrin. MAC:n anses vara en av världens finaste järnmalmsprodukter.