Bättre arbetsmiljö med ökad mångfald

26 november 2018
Två personer utomhus.
Cecilia Olsson, HR-chef Division Södra och Elias Engman gruvchef i Malmberget.

LKAB har en ambition att locka fler kvinnor till företaget och att få kvinnor att känna att de har en naturlig plats här. Målet är minst 25 procent inom tre år.

– Vi är övertygade om att våra arbetsplatser kommer att må bättre och fungera bättre om vi har en spegling av hur samhället ser ut, säger Elias Engman, gruvchef i malmbergsgruvan.LKAB har dessutom en mångfaldsplan som ska stödja arbetet för ett mer inkluderande företag.– Det handlar lika väl om att få en bra åldersspridning och en bättre spridning vad gäller kultur och etnicitet. Vi ser den dolda potentialen ute i samhället och vi begränsar oss lite i dagsläget, säger Elias Engman.

Hur får vi plats med mång­falden i LKAB?– Det handlar om att jobba med de grundläggande sakerna som vi har beslutat oss för sedan länge, värderingar, att ha en inkluderande och öppen atmosfär, säger Elias Engman.

Vad ska en arbetsplats göra för att bidra till målen som LKAB-koncernen har satt upp?– Det är i gruppen saker börjar och där saker händer. Det viktiga är att viljan och modet finns. Det handlar om hur vi beter oss. Att vi har chefer och kollegor som säger ”vad är det du säger, hur tänker du nu?” om någon drar en dålig historia som går över gränsen. Att man verkligen beter sig i enlighet med den värdegrund som vi säger att vi ska göra. Det är rekryteringsfrämjande, för det ryktet sprids fort, säger Cecilia Olsson, HR-chef Division Södra.– Det här gäller inte bara förändringar. Det är upp till var och en som individ också. Att vi tar ett personligt ansvar för hur vi agerar, vad vi gör och vad vi säger. När vi får nya kollegor är grunden att vara öppen och inkluderande och försöka få med sin nya medarbetare i gruppen, det är en ganska bra början, säger Elias Engman.

LKAB ser stora fördelar med att få en större andel kvinnor på arbetsplatserna och i ledande positioner. Erfarenheten visar att det gynnar bland annat den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.– De senaste åren har vi fått möjlighet att tillsätta flertalet kvinnliga chefer i gruvan och det känns som att det har blivit ett bra drag i arbetsgrupperna generellt. Vi har fått in nya impulser och det märks. Vi är övertygade om att det har en positiv effekt på vår produktivitet och på vår långsiktiga lönsamhet, säger Elias Engman.– Jag vill understryka att det här handlar om att hitta rätt person med rätt kompetens för jobbet, vi vill bara att fler ska förstå att ett jobb i gruvan kan vara något för dem, säger Cecilia Olsson.