Bättre arbetsmiljö för borrare med Wassara

20 juni 2019
byggarbetsplats
Byggprojektet Slussen i Stockholm. Foto: Veronica Bäcker

Christer Humbla arbetar som borrare på Skanska, vid byggprojektet Slussen i Stockholm.– Min arbetsmiljö blir både säkrare och bättre med Wassara:s vattendrivna teknik, säger han.

Christer, berätta hur det är att jobba som borrare?

– Det är jätteintressant då varje dag inte är den andra lik. Det är till och med så att varje borrhål jag borrar inte är det andra likt, utan alla är unika på grund av skiftande formation och material.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Friheten! Att jag har friheten att välja lämplig borrmetod gör mitt jobb både roligt och utvecklande. Jag har jobbat med borrning i 15 år och får dagligen nytta av min långa erfarenhet.

Hur skulle du beskriva arbetsmiljön för en borrare som använder luftdriven teknik?

– Luften blir dammig och arbetsplatsen smutsig. Borrkaxet kommer upp under högt tryck och sprutar då upp och ut över både mig som borrare och förbipasserande, byggnader och vägar. Ibland kommer borrkaxet upp under explosionsartade former, om trycket fått byggas upp. Det är aldrig kul när det händer.

Här på Slussen använder ni vattendriven borrteknik från Wassara, varför?

– Då vi bland annat har en tunnelbana som går nära får marken inte trycksättas eller utsättas för vibrationer. Vi har även bil- och gångvägar precis bredvid oss. För att stärka upp marken så borrar vi nu ner 70 meter långa pålar ned till berg. Detta kan bara göras med vattendriven borrning, då den inte trycksätter formationen på samma sätt som luft.

Hur är arbetsmiljön för dig när du arbetar med Wassara:s borrteknik?

– Det blir betydlig mindre damm och luften är renare. Dessutom kommer borrkaxet upp mer kontrollerat och smutsar då inte ned på samma sätt. Man kan lätt borra nära gångbanor och hus. En annan viktig aspekt är att man slipper tryckluftslangarna. Dessa kan i värsta fall släppa och far då okontrollerat iväg med stor kraft. Detta är mycket farligt om det händer och man kan bli allvarligt skadad om man blir träffad. Det händer inte med vattendriven teknik!

Min arbetsmiljö blir både bättre och säkrare med Wassara, avslutar Christer.