Baskrav för leverantörer – ökad kvalitet

8 juni 2011

LKAB har idag ca 4000 leverantörer. Många av dem uppfyller koncernens krav på ekonomisk situation, kollektivavtal, kvalitet, miljö, trafikregler, arbetsmiljö och säkerhet – men det finns för många som inte når upp till koncernens krav.

– Att sätta upp tydliga krav på våra leverantörer är något som är viktigt så att LKAB skall uppfattas som en seriös och ansvarsfull aktör på marknaden som vi alltid skall uppfattas som, säger Roger Hansson, chef inom Utveckling och Drift inom Inköp.

För LKAB är det bland annat viktigt att leverantörerna har en ordnad ekonomi och har kollektivavtal på plats för de anställda och inte minst kunskap med en säker efterlevnad av arbetsmiljö och säkerhetsregler.
Dessa krav gäller inte bara för den lokala marknaden utan är något som gäller för koncernens alla inköp.

– Att vi ställer upp tydliga krav och godkänner nya leverantörer är också viktigt för dem vi köper varor och tjänster ifrån. Om de är godkända enligt våra kvalitetskrav och därmed registrerade leverantörer i våra system så vet alla att de är kvalitetssäkrade, säger Roger Hansson.

– Vi har därför upprätta en ny rutin kring hanteringen av detta. Denna rutin har tagits fram i samverkan med övrig verksamhet och fack. Genom den säkras relevanta frågor kring intagande av ny leverantör. Kontakta oss på inköp så får du hjälp med detta. För ta in en ny leverantör skall denna rutin användas.

Utöver nya leverantörer så kommer fokus på befintliga leverantörer inom transportnäringen samt underhållsrelaterade tjänster finnas och därefter alla övriga.

– Att ha tydliga krav för leverantörer till LKAB handlar främst om säkerhet och kvalitet. Visst finns det risk att vi uppfattas som noggranna, men det är ofrånkomligt om vi vill stå för att vara en seriös och tydlig kund. Och det ger inte mer arbete i verksamheten för Inköp hjälper till med allt ifrån kvalitetskontroll till registrering. Vi har skapat en tydlig rutin för detta, så kontakta alltid Inköp för upplägg av ny leverantör eller om du har andra frågor kring leverantörer, säger Roger Hansson.

Se baskraven under länken Entreprenörer.