Balkbytet leder till flera förbättringar

20 december 2018
personer i industri
Underhållsingenjörerna Bertil Fredriksson och Joakim Lindmark inne i kylaren vid en av de balkar som försetts med täckplåtar som både hindrar smuts att lägga sig och skapar en syrefri zon som hindrar rostprocessen.

Arbetet med att byta balkarna under kylaren i Svappavaaras pelletsverk pågår för fullt. Starten planeras till 29 januari, och innebär att inga kallstopp alls behöver göras under 2019.– Vi passar på att göra flera förbättringar, så vi får en bättre kylare nu än vi hade förut, säger underhållsingenjör Bertil Fredriksson.

För fem år sedan började de första balkarna under kylaren åtgärdas. Eftersom det krävs stora ingrepp har man tagit en så kallad bärhjulsbalk per underhållsstopp, så planen var långsiktig. 2019 skulle ett fem veckor långt stopp göras. Men vid det senaste större underhållsarbetet i september upptäcktes att rostangreppen gått så långt att det behövdes stora insatser, och att de behövde göras direkt.– När vi öppnade golvet och rengjorde såg vi att vi inte kunde vänta. Vi beslutade oss snabbt för att byta samtliga balkar och samtidigt göra andra reparationer. Vi har fått fullt stöd för det beslutet ända uppifrån högsta ledningen, säger Bertil Fredriksson.

Även de bärande pelarna som går hela vägen från verkets botten åtgärdas. Arbetet kräver omfattande ställningskonstruktioner.

Det fyra månader långa stoppet av pelletsverket betyder att man kunnat passa på att göra annat underhållsarbete som egentligen skulle ha gjorts senare, och därmed sparat in ståtider som hade kommit nästa år. Dessutom görs flera förbättringar på anläggningen.– Vi byter samtliga 14 vindboxar på kylaren, det är som stora plåtlådor som dels samlar ihop spill, dels tätar luftflödet. Vi har haft en del läckage av damm från kylaren och nu när vi tog isär allt såg vi var det varit otätt och kan därför åtgärda det med de nya boxarna, säger underhållsingenjör Joakim Lindmark.

Dessutom byts 13 av de 30 så kallade palletsarna ut, de behållare som transporterar pelletsen genom den karuselliknande kylaren med sina flöden av kylande luftströmmar. Andra tidskrävande arbeten som genomförs är omtegling av nödskorstenen och förbättringar på graten i pelletsverket. Den allra största insatsen är dock de omfattande bytena och reparationerna av bärande balkar under kylaren.

– Vi bestämde oss tidigt för att inte lappa och laga, utan göra detta ordentligt, och då tar det tid. En del av balkarna byts ut mot profilrör, andra förses med täckande plåtar som har två viktiga funktioner. Dels blir det färre ytor där det samlas smuts som rosten trivs i, dels blir det ett syrefritt utrymme närmast balkens mitt som gör att rost inte kan uppstå, säger Joakim Lindmark.

Cirka hundra personer är inblandade i reparations- och förbättringsarbetena. På kylaren och ficktoppen pågår arbetet i skift dygnet runt.– Våra egna medarbetare gör ett mycket bra jobb, och vi får en sån otrolig hjälp av våra entreprenörer. Folk kommer till och med in och jobbar på sina semestrar, säger Bertil Fredriksson.Leveäniemigruvan producerar enligt plan under hela stoppet, och målet är att två fullastade tåg per dygn går till Malmberget för att bidra till förädlingen där. En mindre del läggs på lager i väntan på produktionsstarten i januari, då Svappavaaras pelletsverk från 1969 ska stå uppdaterat och redo att producera igen.

Kylarens roll i verket

Pelletsverket består av en kall del där malmen blandas med tillsatsmedel och rullas till råkulor.Den varma delen består av graten, som likt en stor brödrost torkar och värmer pelletsen, därefter kilnen, som är en stor roterande ugn, och slutligen kylaren som ser ut som en karusell där den heta pelletsen åker runt och kyls ner av luftströmmar. Den uppvärmda luften leds sedan tillbaka till graten där den värmer upp nya råkulor.