Avancerad teknik gör arbetet säkrare, enklare och attraktivare på LKAB Mekaniska

13 januari 2020
personer som pratar
Fr.v. Sten Vanhainen, maskinoperatör och Peter Seppälä, NC-operatör tillsammans med Anders Johnsson, applikationstekniker och utbildare på Edge Technology.

– Införande av avancerade men lättanvända styrsystem gör att vi får en säkrare arbetsplats och en ökad konkurrenskraft. Detta är en del av vår satsning på en ökad tillväxt samt att göra vårt bolag extra attraktivt för våra medarbetare nya såväl som nuvarande säger Jarl Uggla, vd.

Sju personer på LKAB Mekaniska har under två veckor gått en utbildning i datasystemet Edgecam för att underlätta och effektivisera arbetet med att styra verkstadsmaskiner. Edgecam är ett CAD/CAM-system avsett för CNC-beredning av till exempel styrda fräsar och svarvar. Genom att via ett enkelt grafiskt gränssnitt på datorn programmera och styra olika CNC-maskiner för att utföra avancerade processarbeten. Syftet med införandet av systemet är att reducera kostnader, höja kvaliteten och korta ledtiderna för maskinerna. 

– Vi kommer att bli störst på Edgecam på CNC-maskiner i Kiruna och vi håller just nu på att införa systemet fullt ut. Det kommer innebära en stor omställning för oss med många fördelar. Bland annat kan vi simulera komplicerade fräsjobb i datorn för att minimera riskera att köra sönder dyr utrustning, berättar Sten Vanhainen, maskinoperatör och facklig representant på LKAB Mekaniska. En annan fördel är att vi får kompetensutveckling och att det nya systemet underlättar ett komplicerat och krävande tankearbete. 

– Det nya systemet är mycket mer avancerat än vad vi tidigare jobbat med, men samtidigt mycket simplare. Du behöver göra färre klick, programmet hjälper till att undvika misstag och vi kortar ner tiderna då maskinerna kommer att stå stilla. Vi kan nu se det mycket mer grafiskt hur arbetet bör genomföras på bästa sätt. Vi har gått en grundläggande utbildning för att lära oss systemet och öva, förklarar Daniel Fors som är maskinoperatör.

Daniel_Fors.jpg
Daniel Fors framför en av Edgecam-datorerna. 

– Jag arbetar på en FPT Verus som är en av de mer avancerade CNC-maskinerna i Norrbotten och Sverige. Storleken och flexibiliteten med maskinens sju axlar göra att det går att göra mycket stora och komplicerade arbeten. Införandet av Edgecam-systemen gör att vi kan arbeta ännu säkrare, mer effektivt och med bättre precision förklarar Mats Krylborg, maskinoperatör.

Mats_Krylkorg.jpg
Mats Krylborg arbetar med FPT VERUS, som är en horisontell fräs och rörlig kolonnmaskin som är integrerad med Edgecam-systemet.