Åsa Sundqvist, ny chef för Malmbergsgruvan

18 augusti 2010

Åsa Sundqvist anställdes hos LKAB år 2000 och blir nu chef för avdelningen Brytning Södra inom LKABs Mining Division, dvs LKABs järnmalmsgruva i Malmberget.
Avdelningen har drygt 400 anställda och producerar cirka 15 miljoner ton råmalm per år. Malmbergsgruvan består av cirka 20 malmkroppar av vilka ett 10-tal bryts, såväl magnetit som hematit. Anläggandet av en ny huvudnivå på 1250 meters avvägning pågår och delar av den nya nivån kommer att tas i bruk under början av 2011.

Åsa Sundqvist är civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik och har teknologie licentiats- och teknologie doktorsexamen i vattenteknik.

Hon kommer närmast från befattningen som chef för avdelningen Infrastruktur inom Mining Division. Tidigare har hon varit projektchef för anläggandet av anriknings- och pelletsverken KA3/KK4 i Kiruna och har också arbetat inom forskning och utveckling, bland annat med vattensystem och gruvavfallsdeponering. Åsa har även varit projektchef hos Expandum i Gällivare och arbetat där med bergteknisk utveckling.

Åsa Sundqvist börjar sitt nya jobb den 1 september 2010.
Hon nås på telefon 0970-76752.

Med vänlig hälsning
Lotta Fogde,
kommunikationsdirektör, tel 0920-38170.