Annika Zachrisson på FN:s toppmöte om biologisk mångfald

14 december 2022

Just nu pågår FN:s toppmöte om biologisk mångfald (COP 15) i Montreal, Kanada. Som en av de svenska gruvexperter på plats för att presentera Mining with Nature, ett koncept för att öka den biologiska mångfalden, finns Annika Zachrisson, strateg på LKAB:s hållbarhetsavdelning.

Gruppbild
F.v. Annika Zachrisson, LKAB, Kristina Branteryd, Svemin, Mette Svejgaard, Miljödepartementet, John C. H. Lindberg, ICMM, och Helena Granborg, Ecogain.

Fyra frågor till Annika

Varför deltar den svenska gruvbranschen på COP15?

LKAB deltar på COP 15 för att gruvor har påverkan på mark och miljö och därför har ett stort ansvar att minimera vårt avtryck. Vi vill känna in omvärldens ambitioner och krav samt inspireras av möjligheter för att naturen ska kunna återhämta sig.

Vad är Mining with Nature?

Det är en färdplan för hur gruv- och mineralföretagen i Sverige tillsammans ska öka den biologiska mångfalden. Grunden i färdplanen är att undvika, minimera, restaurera och kompensera för den påverkan vi gör.  Målet är att gruvbranschen till år 2030 ska bidra med ökad biologisk mångfald i alla regioner där prospektering och gruv- och mineralverksamhet pågår.

Vilka har reaktionerna har ni fått när ni framfört konceptet Mining with Nature?

Gruvbolagen som är representerade har alla höga ambitioner som liknar våra i Mining with Nature, men flera har kommit längre på resan mot målen. Det är inspirerande och imponerande att höra om andras goda exempel, däribland hur ska på naturvärden ska undvikas och minimeras, vid behov restaureras och kompenseras i ett jättestort planerat dagbrott i Guinea och inte minst hur detta kan värderas. 

På plats i Kanada har du haft möjlighet att ta del av massor med information om biologisk mångfald. Vad tar du med dig hem av det?

Den starka kraften som finns inom näringslivet för att verka för att en mycket större miljöhänsyn ska tas inom olika branscher och att näringslivet vill få draghjälp av ett globalt ramverk med en hög kravnivå. Personligen är det en stor upplevelse att jag får lära mig hur FN-förhandlingar går till. Att få vara i samma rum, plenum, som världens företrädare och höra debatten är häftigt!

Snabbfakta COP15 (Källa DN)