Planerade underhåll

Underhållsstoppen är en viktig del av vår driftsäkerhet. Under dessa utför vi bland annat reaktivt och proaktivt underhåll samt genomför förbättringar.

För ett företag som LKAB är välplanerat underhåll en förutsättning för att kunna bedriva lönsam och säker verksamhet. Och ingenting är viktigare än säkerheten.

Komplexiteten i vårt arbete gör exempelvis att vi behöver pausa viss industriverksamhet vid ett par tillfällen under året för att kunna utföra större underhållsarbeten, reparationer och förbättringar på ett sätt som är säkert både för våra anställda och alla leverantörer.

Målen för våra underhållsstopp är:

Som leverantör till LKAB är det viktigt att du och dina kollegor är välinformerade om ert ansvar, hur verksamheten påverkas vid underhållsstoppen, förberedelser, efterarbete med mera.