LKAB:s Leverantörshandbok är uppdaterad

9 mars 2023

Nu finns en uppdaterad version av LKAB:s Leverantörshandbok tillgänglig på https://lkab.com/leverantorer/.

Avsnitt som helt eller delvis har uppdaterats är:

Ändringarna är även utmärkta med en röd pil i innehållsförteckningen, där rubrikerna är klickbara och direkt tar dig till det avsnitt du önskar läsa. Vänligen säkerställ att du som leverantör åt LKAB har tagit del av hela Leverantörshandboken.

Vid frågor eller funderingar kring Leverantörshandboken, kontakta Leverantörsgruppen via leverantorsgruppen@lkab.com.