Inköp och leverantörer – vanliga frågor

Här hittar du några av de mer grundläggande frågorna och svaren om inköp och leverantörer. Om du har fler frågor, så kontakta i första hand din närmaste chef eller beställare.

Vanliga frågor och svar

Här, i vårt dokumentarkiv, hittar du information om tankstationer, farmare, miljöskyddsåtgärder och säkerhetsdatablad för eldningsolja och diesel. Där finns också blanketter för att ansöka om tanktagg och tankbehörighet.

För att se dokumentet, ladda ner det genom att högerklicka och ”Download the original file”
Här, i vårt dokumentarkiv, hittar du information om hur du ansöker om parkeringstillstånd på våra industriområden.
Här, i vårt dokumentarkiv, finns utrymningskartor samt information om räddningskammare för våra underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget.
Du kan läsa mer om våra förväntningar och baskrav i vår uppförandekod och handbok för leverantörer. När du går in i en upphandlingsprocess måste du också godkänna de grundläggande eller utökade krav som anges i den specifika processen.
I Dokument och instruktioner hittar du ytterligare instruktioner för våra leverantörer.
Alla leverantörer bedöms utifrån särskilda kriterier. Baserat på vår riskbedömning väljs leverantörer ut som också måste göra en självskattning. LKAB besöker även utvalda leverantörer för att genomföra revisioner samt andra uppföljningar.
Vänd dig i första hand till din närmaste chef eller beställare. Om ni redan är leverantörer och du är ansvarig för relationen med LKAB så kontakta din inköpare.
Du kan också kontakta LKAB:s hållbarhetsavdelning vid specifika frågor om deras område eller skicka ett mejl till sustainable-purchasing@lkab.com.
För att kunna utföra arbetsinsatser inom LKAB är alla leverantörer skyldiga att följa lagkrav och gällande regelverk enligt Arbetsmiljöverket och LKAB:s föreskrifter. Våra regler för arbetsmiljö och säkerhet gäller för såväl LKAB:s personal som leverantörer.
För att kunna utföra arbetsinsatser inom LKAB är alla leverantörer skyldiga att följa lagkrav och gällande regelverk enligt Arbetsmiljöverket och våra föreskrifter. Våra regler för arbetsmiljö och säkerhet gäller för såväl LKAB:s personal som leverantörer.
LKAB-representanter som beställer jobb från leverantörer måste se till att all personal som arbetar inom vårt industriområde inte utsätts för risker som orsakas av de allmänna förhållandena på anläggningen eller andra pågående projekt.
Läs och följ leverantörshandboken och övriga anvisade rutiner om vad som förväntas av dig och dina kollegor. Vid frågor, kontakta i första hand din närmaste chef eller beställare.

Ytterligare frågor

Har du läst vår FAQ och tittat igenom våra andra handböcker, koder och instruktioner? Kontakta oss gärna direkt om du har ytterligare frågor.