Styrelse och revisor

LKAB:s styrelse och revisor väljs vid årsstämman, som är vårt högsta beslutande organ och hålls senast 30 april varje år.

Göran Persson med LKAB-flagga. Foto: Fredric Alm.
Styrelseordförande Göran Persson. Foto: Fredric Alm.

Enligt LKAB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst sex och högst elva stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Styrelsen utses av bolagsstämman.

LKAB:s styrelse består av nio stämmovalda ledamöter. Arbetstagarorganisationerna har enligt lag rätt att utse tre ledamöter och tre suppleanter. En möjlighet de använt. Ingen från koncernledningen ingår i styrelsen.

Styrelsens sammansättning hittar du nedan. Dess arbete leds av dess ordförande, som för närvarande är Göran Persson. Ledamöternas närvaro och arbete under året framgår av bolagsstyrningsrapporten som återfinns i års- och hållbarhetsredovisningen.

KPMG AB är revisor för LKAB, med Helena Arvidsson Älgne som ansvarig. Revisorn granskar styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och bokföring på uppdrag av ägaren. I uppdraget ingår även en översiktlig granskning av en delårsrapport samt av bolagets hållbarhetsrapportering.

Riktlinjer för ersättning
Göran Persson

Göran Persson

Ordförande

Tjänst Senior rådgivare
Födelseår 1949

Bakgrund

Sveriges statsminister 1996-2006, ordförande i ministerrådet i EU 2001, Sveriges finansminister 1994-1996, Sveriges skolminister 1989-1991, partiledare Socialdemokraterna 1996-2007, styrelseordförande i Sveaskog AB 2008-2015, styrelseledamot i Ålandsbanken 2015-2019.

Utbildning

Studier i sociologi och statsvetenskap vid Högskolan i Örebro 1969-1971

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Swedbank AB och GreenGold Group AB.

Gunnar Axheim

Gunnar Axheim

Ledamot

Tjänst Vd på Axheimconsult AB
Födelseår 1951

Bakgrund

Bu-chef Vattenfall Hydro och vd Vattenfall Vattenkraft 2007 -2013. Bu-chef Vattenfall Tjänster 1998-2007. Chefspositioner inom Boliden 1989-1998, Holmen 1986-1989 och LKAB 1976-1986.

Utbildning

Civilingenjör, Luleå Tekniska Högskola

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Svenska Kraftnät Gasturbiner AB och GeoVista AB.

Catrin Fransson

Catrin Fransson

Ledamot

Tjänst Styrelsearbetare
Födelseår 1962

Bakgrund

Vd Svensk Exportkredit (SEK) 2014-2021. Inom Swedbank 1997-2014, bland annat ledande befattningar som chef för Affärsområdet Svensk bankrörelse samt Affärsområdet Group products.

Utbildning

Civilekonom, Luleå Tekniska Högskola, Senior Executive Program, London Business School

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Swedfund International AB.

Eva Hamilton

Eva Hamilton

Ledamot

Tjänst Styrelsearbetare
Födelseår 1954

Bakgrund

Styrelseordförande Radiotjänst i Kiruna 2006-2015. Tidigare styrelseuppdrag för Fortum Oyj 2015-2021, Lindex 2015-2019 och Stockmann 2019-2021. VD SVT 2006-2014. Chef för SVT/Fiktion 2004-2006. Chef för SVT Nyheter och Sport 2000-2004. Journalist på Sydsvenska Dagbladet, Sundsvalls Tidning, Aftonbladet, SvD, Dagens Industri och Rapport/SVT. Korrespondent Bryssel 1993-1996.

Utbildning

Dag Hammarskiöld College, nationalekonomi Uppsala Universitet 1974, Journalisthögskolan i Stockholm 1976

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Luleå Tekniska Universitet, TV-producenterna och Nexiko Media AB. Styrelseledamot Bonnier News AB, Bonnier News Local AB och Expressen/Life Style AB.

Bjarne Moltke Hansen

Bjarne Moltke Hansen

Ledamot

Tjänst Styrelsearbetare
Födelseår 1961

Bakgrund

Inom FLSmidth & Co. A/S koncernen sedan 1984: Group Executive Vice President (Koncerndirektør), Product Companies Division, FLSmidth A/S 2015-2017, tidigare Group Executive Vice President, Customer Services Division, FLSmidth A/S 2002-2015, vd Aalborg Portland Holding A/S 2000-2002, vd Cembrit Holding A/S 1992-2000, olika chefbefattningar i Unicon A/S 1984-1995

Utbildning

BSc Engineering

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Aalborg Portland Holding A/S, Bladt Industries A/S, RMIG A/S, Pindstrup Mosebrug A/S och Randers Tegl A/S. Styrelseledamot i PPC Ltd, Odico A/S och Danish SGD Investment Fund, Investment Committee.

Lotta Mellström

Lotta Mellström

Ledamot

Tjänst Ämnesråd och förvaltare på Näringsdepartementet
Födelseår 1970

Bakgrund

Inom Regeringskansliet sedan 2001. Analytiker vid Enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet/Finansdepartementet (2001-2008), Managementkonsult Resco AB (2000-2001), Controller Sydkraft Försäljning AB (1998-2000), Management trainee och controller befattningar inom ABB-koncernen (1993-1998)

Utbildning

Civilekonom, Lunds Universitet

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Swedavia AB och Jernhusen AB.

Gunilla Saltin

Gunilla Saltin

Ledamot

Tjänst Vd för Mondi Uncoated Fine Paper
Födelseår 1965

Bakgrund

Inom Södra koncernen år 2000-2019, bland annat som Executive Vice President Södra Cell och platschef Södra Cell Värö. Forskningsingenjör och processingenjör MoDo 1994-2000.

Utbildning

Civilingenjör kemi Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm, Ph.D. Chemical Engineering University of Idaho, MBA Handelshögskolan Stockholm

Övriga styrelseuppdrag

Ola Salmén

Ola Salmén

Ledamot

Tjänst Styrelsearbetare
Födelseår 1954

Bakgrund

CFO Sandvik AB, Vin & Sprit AB och Adcore AB. Ekonomichef Handelsbanken Markets. Ekonomichefs- och controller befattningar inom koncernerna Swedish Match och STORA

Utbildning

Civilekonom, Stockholms universitet

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseledamot Arla Plast AB.

Per-Olov Wedin

Per-Olof Wedin

Ledamot

Tjänst Styrelsearbetare
Födelseår 1955

Bakgrund

Vd och koncernchef Sveaskog AB 2011-2019, vd Svevia 2008 – 2011, chef Stora Enso affärsområde Obestruket Magasinspapper och Massa samt enheten Transport och Distribution 2001 – 2008, vd Stora Enso Grycksbo AB 1998 – 2001. Ledande befattningar inom SCA och Modo 1982 – 1998.

Utbildning

Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Inlandsbanan AB, Envigas AB, Skogssällskapet och High Coast Distillery AB.

Anders Elenius

Anders Elenius

Arbetstagarrepresentant, ledamot

Tjänst Rasborrare
Födelseår 1965

Bakgrund

Anställd i LKAB sedan 1990

Utbildning

Gymnasieutbildning

Övriga styrelseuppdrag

Ordförande i klubb Gruv 12:an, IF Metall Malmfälten

Tomas Larsson

Tomas Larsson

Arbetstagarrepresentant, ledamot

Tjänst Skyddsskrotare
Födelseår 1983

Bakgrund

Anställd i LKAB sedan 2003

Utbildning

Gymnasieutbildning

Övriga styrelseuppdrag

Ordförande i klubb Gruv4:an, IF Metall Malmfälten

Dan Hallberg

Arbetstagarrepresentant, ledamot

Tjänst Projektledare
Födelseår 1965

Bakgrund

Anställd i LKAB sedan 1990.

Utbildning

Kandidatexamen Kemiteknik, LTU

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Unionens klubb för Luleå & Malmberget

Emil Lantto

Emil Lantto

Arbetstagarrepresentant, suppleant

Tjänst Driftmekaniker
Födelseår 1984

Bakgrund

Anställd i LKAB sedan 2011

Utbildning

Gymnasieutbildning

Övriga styrelseuppdrag

Ordförande IF Metall Klubb Svartöstaden, Styrelseledamot i Gruvarbetarnas branschforum, styrelseledamot i Stiftelsen Ellen och Harald Björnlunds Hem för Gamla i Luleå

Peter Nordström

Peter Nordström

Arbetstagarrepresentant, suppleant

Tjänst Bergarbetare
Födelseår 1963

Bakgrund

Anställd i LKAB sedan 2010

Utbildning

Gymnasieutbildning

Övriga styrelseuppdrag

Ordförande i Klubb 135:an, IF Metall Malmfälten, styrelseordförande i Vittangi Alltjänst AB

Stefan Tallfjärd

Stefan Tallfjärd

Arbetstagarrepresentant, suppleant

Tjänst Produktionsledare
Födelseår 1971

Bakgrund

Anställd i LKAB sedan 1998

Utbildning

Bygg och anläggning

Övriga styrelseuppdrag

Tidigare ordförande för och nuvarande ledamot i Ledarna Malmberget/Luleå/Stockholm, ledamot Ledarna inom processindustrin