Styrelse och revisor

LKAB:s styrelse och revisor väljs vid årsstämman, som är vårt högsta beslutande organ och hålls senast 30 april varje år.

Göran Persson med LKAB-flagga. Foto: Fredric Alm.
Styrelseordförande Göran Persson. Foto: Fredric Alm.

Enligt LKAB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst sex och högst elva ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen av årsstämman, som även utser styrelseordförande.

LKAB har ingen valberedning. Valet av ledamöter förbereds i enlighet med statens ägarpolicy. Arbetet koordineras av Finansdepartementet. Styrelsens kompetensbehov analyseras utifrån bolagets verksamhet, situation och framtida utmaningar. Vid sammansättningen vägs mångfaldsaspekter såsom etnisk och kulturell bakgrund in. Regeringen eftersträvar även en jämn könsfördelning såväl i de enskilda bolagsstyrelserna som på portföljnivå.

Arbetstagarorganisationerna har enligt lag rätt att utse tre ledamöter och tre suppleanter och har utnyttjat denna rättighet. Ingen person från koncernledningen ingår i styrelsen.

Styrelsens sammansättning hittar du nedan. Dess arbete leds av dess ordförande, som för närvarande är Göran Persson. Ledamöternas närvaro och arbete under året framgår av bolagsstyrningsrapporten som återfinns i års- och hållbarhetsredovisningen.

Revisor

Enligt statens ägarpolicy ligger ansvaret för val av revisor i bolag med statligt ägande alltid hos aktieägaren. Efter förslag från styrelsen fattas det slutliga beslutet av val av revisor av ägaren på årsstämman.

Revisorn granskar styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och bokföring på uppdrag av ägaren. I uppdraget ingår även en översiktlig granskning av en delårsrapport samt av bolagets hållbarhetsrapportering.

KPMG AB är revisor för LKAB. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Helena Arvidsson Älgne.

Göran Persson

Göran Persson

Ordförande

Bakgrund

Sveriges statsminister 1996-2006, ordförande i ministerrådet i EU 2001, Sveriges finansminister 1994-1996, Sveriges skolminister 1989-1991, partiledare Socialdemokraterna 1996-2007, styrelseordförande i Sveaskog AB 2008-2015, styrelseledamot i Ålandsbanken 2015-2019.

Utbildning

Studier i sociologi och statsvetenskap vid Högskolan i Örebro 1969-1971.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Swedbank AB och GreenGold Group AB.

Födelseår

1949

Tjänst

Egen verksamhet

Ledamot sedan

2017

Porträtt av man

Anders Borg

Ledamot

Bakgrund

Sveriges finansminister 2006-2014. Tidigare rådgivare och styrelseledamot för ett antal företag inom sektorerna telekommunikation, fintech och offentlig förvaltning. Har tidigare arbetat för Citigroup, ABN AMRO och SEB samt varit aktiv medlem i World Economic Forum i många år. Har också varit rådgivare till Riksbanken och sakkunnig vid Statsministerns kansli.

Utbildning

Studerat nationalekonomi, ekonomisk historia, statsvetenskap och filosofi vid Stockholm och Uppsala Universitet.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Sehlhall Fastigheter AB, Checkin.com Group AB och DanAds International AB. Styrelseledamot i Rud Pedersen Public Affairs Company AB, Viaplay Group AB och Stena International S.A. Senior Advisor för Kinnevik, Nordic Capital, East Capital och Amundi.

Födelseår

1968

Tjänst

Egen verksamhet

Ledamot sedan

2023

Catrin Fransson

Catrin Fransson

Ledamot

Bakgrund

Vd för Svensk Exportkredit (SEK) 2014-2021. Inom Swedbank 1997-2014, bland annat på ledande befattningar som chef för Affärsområdet Svensk bankrörelse samt Affärsområdet Group products.

Utbildning

Civilekonom vid Luleå tekniska högskola. Senior Executive Program vid London Business School

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Swedfund International AB. Styrelseledamot i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti.

Födelseår

1962

Tjänst

Egen verksamhet

Ledamot sedan

2021

Eva Hamilton

Eva Hamilton

Ledamot

Bakgrund

Styrelseordförande Radiotjänst i Kiruna 2006-2015. Tidigare styrelseuppdrag för Fortum Oyj 2015-2021, Lindex 2015-2019 och Stockmann 2019-2021. Vd för SVT 2006-2014. Chef för SVT Fiktion 2004-2006. Chef för SVT Nyheter och sport 2000-2004. Journalist på Sydsvenska Dagbladet, Sundsvalls Tidning, Aftonbladet, SVD, Dagens Industri och Rapport. Korrespondent i Bryssel 1993-1996.

Utbildning

Dag Hammarskiöld College i Columbia, USA, 1973. Nationalekonomi vid Uppsala universitet 1974. Journalisthögskolan i Stockholm 1976

Övriga uppdrag

Styrelseordförande för Luleå Tekniska Universitet, Film- och TV-producenterna och Nexiko Media AB. Styrelseledamot i Bonnier News AB, Bonnier News Local AB och Expressen /Lifestyle AB och Yrkesnämnden för film och TV.

Födelseår

1954

Tjänst

Egen verksamhet

Ledamot sedan

2015

Bjarne Moltke Hansen

Bjarne Moltke Hansen

Ledamot

Bakgrund

Inom FLSmidth & Co. A/S koncernen sedan 1984. Vice koncernchef för Product Companies Division på FLSmidth A/S 2015-2017. Vice koncernchef för Customer Services Division på FLSmidth A/S 2002-2015. Vd för Aalborg Portland Holding A/S 2000-2002. Vd för Cembrit Holding A/S 1992-2000. Chefbefattningar i Unicon A/S 1984-1995.

Utbildning

Ingenjör (BSc) vid Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Aalborg Portland Holding A/S, Bladt Industries A/S, RMIG A/S, Pindstrup Mosebrug A/S och Randers Tegl A/S. Styrelseledamot i PPC Ltd, Odico A/S och Danish SGD Investment Fund, Investment Committee.

Födelseår

1961

Tjänst

Egen verksamhet

Ledamot sedan

2016

porträtt av kvinna

Kerstin Konradsson

Ledamot

Bakgrund

President Boliden Smelters & CEO Boliden Commercial AB (2012-2019). President Åkers Cast Rolls Europe & Asia & CEO Åkers Sweden AB (2007-2011). Vice President Metallurgy och andra ledande positioner på SSAB Oxelösund AB (1995-2007). Styrelseledamot i Höganäs AB (2016-2021).

Utbildning

Master of Science i Metallurgi, KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Sibelco NV, DEME Group NV och Blue Institute. Ledamot i IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskaps akademin) och vice ordförande i avdelning V – Bergs- och Materialteknik.

Födelseår

1967

Tjänst

VD och koncernchef, Erasteel

Ledamot sedan

2023

Lotta Mellström

Lotta Mellström

Ledamot

Bakgrund

Inom Regeringskansliet sedan 2001. Analytiker vid Enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet och Finansdepartementet (2001-2008), managementkonsult Resco AB (2000-2001), controller Sydkraft Försäljning AB (1998-2000), management trainee och controller-befattningar inom ABB-koncernen (1993-1998).

Utbildning

Civilekonom vid Lunds Universitet.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Jernhusen AB.

Födelseår

1970

Tjänst

Ämnesråd och förvaltare vid Avdelningen för bolag med statligt ägande på Finansdepartementet.

Ledamot sedan

2018

Gunilla Saltin

Gunilla Saltin

Ledamot

Bakgrund

Inom Mondi-koncernen år 2019-2023, bland annat som vd för Mondis affärsområde Uncoated Fine Paper. Inom Södra koncernen år 2000-2019, bland annat som vice vd för Södra Cell och platschef Södra Cell Värö. Forskningsingenjör och processingenjör MoDo 1994-2000.

Utbildning

Civilingenjör i kemi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Filosofie doktor i kemiteknikvid University of Idaho. MBA vid Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Gränges AB.

Födelseår

1965

Tjänst

Vd för Tata Steels Nederländska Downstream-verksamhet och medlem av koncernledningen.

Ledamot sedan

2017

Per-Olov Wedin

Per-Olof Wedin

Ledamot

Bakgrund

Vd och koncernchef Sveaskog AB 2011-2019, vd Svevia 2008 – 2011, chef Stora Enso affärsområde Obestruket magasinspapper och massa samt enheten Transport och distribution 2001 – 2008, vd Stora Enso Grycksbo AB 1998 – 2001. Ledande befattningar inom SCA och Modo 1982-1998.

Utbildning

Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Skogssällskapet och Envigas AB. Styrelseledamot i Inlandsbanan AB och High Coast Distillery AB.

Födelseår

1955

Tjänst

Egen verksamhet

Ledamot sedan

2018

Anders Elenius

Anders Elenius

Arbetstagarrepresentant, ledamot

Bakgrund

Anställd i LKAB sedan 1990.

Utbildning

Gymnasieutbildning.

Övriga uppdrag

Ordförande i klubb Gruv 12:an, IF Metall Malmfälten.

Födelseår

1965

Tjänst

Rasborrare

Ledamot sedan

2018

Tomas Larsson

Tomas Larsson

Arbetstagarrepresentant, ledamot

Bakgrund

Anställd i LKAB sedan 2003.

Utbildning

Gymnasieutbildning.

Övriga uppdrag

Ordförande i klubb Gruv4:an, IF Metall Malmfälten.

Födelseår

1983

Tjänst

Skyddsskrotare

Ledamot sedan

2018

Stefan Tallfjärd

Stefan Tallfjärd

Arbetstagarrepresentant, ledamot

Bakgrund

Anställd i LKAB sedan 1998.

Utbildning

Bygg och anläggning

Övriga uppdrag

Tidigare ordförande för och nuvarande ledamot i Ledarna Malmberget/Luleå/Stockholm. Ledamot Ledarna inom processindustrin

Födelseår

1971

Tjänst

Produktionsledare

Ledamot sedan

2023 (suppleant 2020-2023)

Emil Lantto

Emil Lantto

Arbetstagarrepresentant, suppleant

Bakgrund

Anställd i LKAB sedan 2011.

Utbildning

Gymnasieutbildning.

Övriga uppdrag

Ordförande IF Metall Klubb Svartöstaden, Styrelseledamot i Gruvarbetarnas branschforum, styrelseledamot i Stiftelsen Ellen och Harald Björnlunds Hem för Gamla i Luleå.

Födelseår

1984

Tjänst

Driftmekaniker

Ledamot sedan

Suppleant sedan 2020

Peter Nordström

Peter Nordström

Arbetstagarrepresentant, suppleant

Bakgrund

Anställd i LKAB sedan 2010.

Utbildning

Gymnasieutbildning.

Övriga uppdrag

Ordförande i Klubb 135:an, IF Metall Malmfälten, styrelseordförande i Vittangi Alltjänst AB.

Födelseår

1963

Tjänst

Bergarbetare

Ledamot sedan

Suppleant sedan 2020

Porträtt av man

Hans Thorneus

Arbetstagarrepresentant, suppleant

Bakgrund

Anställd i LKAB sedan 1995.

Utbildning

Ekonomi med inriktning Controller vid Växjö Universitet (Linnéuniversitetet).

Övriga uppdrag

Vice Ordförande Unionen Kiruna/Svappavaara. Styrelseledamot Unionen Region Norrbotten.

Födelseår

1975

Tjänst

IT-arkitekt

Ledamot sedan

Suppleant sedan 2023