Finansiella rapporter

Vi lämnar delårsrapporter för perioderna januari-mars, januari-juni och januari-september samt en bokslutskommuniké för helåret, och våra senaste rapporter hittar ni här.

Senaste delårsrapporter

Års- och hållbarhetsredovisning

Den svenska versionen publiceras senast den 31 mars. En tryckt version presenteras i samband med vår årsstämma och finns att beställa nedan.

Vill du ha en tryckt kopia av års- och hållbarhetsredovisningen? Välkommen att fylla i formuläret nedan.