Koncernledning

Jan Moström är verkställande direktör och koncernchef för LKAB sedan år 2015. Han ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med aktiebolagslagen.

Det allmänna ansvaret för vd framgår av vd-instruktionen och styrelsens arbetsordning.

LKAB:s verksamhet delas in i två affärsområden: Järnmalm och Specialprodukter. Som stöd till divisionerna finns koncernfunktioner i form av bland annat ekonomi, HR, hållbarhet, marknad och teknik, kommunikation och klimat samt samhällsomvandling.

Jan Moström

Verkställande direktör och koncernchef

Michael Palo

Direktör, Affärsområde Järnmalm

Leif Boström

Direktör, Affärsområde Specialprodukter

Maria Reinholdsson

Direktör, HR

Pia Lindström

Pia Lindström

Direktör, Hållbarhet

Peter Hansson

Direktör, Ekonomi och finans

Niklas Johansson

Niklas Johansson

Direktör, Kommunikation och klimat