Koncernledning

Jan Moström är verkställande direktör och koncernchef för LKAB sedan år 2015. Han ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med aktiebolagslagen.

LKAB:s verksamhet delas in i två affärsområden: Järnmalm och Specialprodukter. Som stöd till divisionerna finns koncernfunktioner i form av bland annat ekonomi, HR, hållbarhet, marknad och teknik, kommunikation och klimat samt samhällsomvandling.

Koncernledningen består av följande medlemmar.

Jan Moström

Verkställande direktör och koncernchef

Bakgrund

Boliden 2000–2015, Skellefteå kommun 1998–2000, Boliden 1979–1998.

Utbildning

Gruvingenjör, Bergsskolan Filipstad, 1983

Övriga uppdrag

Ordförande i Euromines. Styrelseordförande i Svemin och IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin) Nord. Vice ordförande i GAF (Gruvornas arbetsgivarförbund). Styrelseledamot i IVA och styrelsesuppleant i Industriarbetsgivarna.

Födelseår

1959

Michael Palo

Direktör, Affärsområde Järnmalm

Bakgrund

Boliden 2011-2018, Pon Equipment 2010-2011, LKAB 2005-2010

Utbildning

Civilingenjör, Luleå tekniska universitet, 2004

Födelseår

1977

Darren Wilson

Darren Wilson

Direktör, Affärsområde Specialprodukter

Bakgrund

Saint-Gobain 1986-2013.

Utbildning

Master of Business Administration (MBA), Open University.

Födelseår

1969

Maria Reinholdsson

Direktör, HR

Bakgrund

Telenor 2017-2022, Infinera 2016-2017, Telenor 2011-2016, Vattenfall 1997-2011

Utbildning

Master of Business Administration (MBA), Edinburgh Business School 2016. Kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor, Umeå universitet 1994.

Födelseår

1968

Pia Lindström

Pia Lindström

Direktör, Miljö och hållbarhet

Bakgrund

Boliden 1998–2022, Norsjö kommun 1996–1998

Utbildning

Filosofiekandidatexamen från Umeå universitet 1994, miljö- och hälsoskydd. Executive program Industrial management, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm 2017–2018.

Födelseår

1970

Porträtt av Stefan Loréhn

Stefan Loréhn

Direktör, Ekonomi och finans

Bakgrund

Holmen 2010-2023, KPMG 2008-2010, Holmen 2003-2008, EY 2002-2003

Utbildning

Civilekonom, Umeå Universitet

Födelseår

1978

Niklas Johansson

Niklas Johansson

Direktör, Kommunikation och klimat

Bakgrund

Utrikesdepartementet 2019, Näringsdepartementet 2016-2019, Opcon AB 2007-2016, Statsrådsberedningen 2003-2006, Regeringskansliet 1996 och 1997-2003, Europaparlamentet 1994-1995

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, 1998

Födelseår

1970

Per Landström

Direktör, Strategi- och affärsutveckling

Bakgrund

Boliden 2013-2018, Metso 2012-2013, LKAB 2005-2012.

Utbildning

Civilekonom, Umeå universitet, 2004

Födelseår

1980