McKinseys Tomas Nauclér inspireras av LKAB och norra Sverige

Som ledare inom hållbarhet på McKinsey hjälper Tomas Nauclér många företag att förbättra sig dagligen. Därför var hans syn på den gröna rörelsen i LKAB och norra Sverige lika intressant och spännande: "Det är inspirerande".

Tomas Naucler
Se hela intervjun med Tomas Naucler, global ledare för McKinsey Sustainability.

Tomas Naucler är global ledare för McKinsey Sustainability. I samband med världsutställningen Expo 2020 besökte han vår gruva i Kiruna för samtalet Mineral för förändring – en framtid utan utsläpp börjar i gruvan.

Efteråt intervjuades han av LKAB:s egen Mikko Viitala om både hans slutsatser från panelsamtalet och hans egna insikter om den hållbara omställningen i norr.

Tomas är positivt inställd till riktningen och hastigheten i vår utveckling mot noll nettoutsläpp, men han är också något orolig för den eventuella bristen på material som behövs. Här kan LKAB spela en viktig roll:

– Att omvandla avfall till nya material som det finns ett stort behov av är mycket spännande för Europa. Det är avgörande för industrin i Europa och fantastiskt för LKAB, eftersom det skapar ett nytt ben för verksamheten att stå på.

Tomas syftar naturligtvis på de mineral och sällsynta jordartsmetaller som vi vill utvinna och erbjuda våra kunder runt om i världen.

LKAB och norra Sverige tar täten och visar vägen framåt.

Tomas Naucler

Nauclér imponeras överhuvudtaget mycket av initiativen på LKAB och i norra Sverige i stort:

– Vägen till noll nettoutsläpp kommer att vara utmanande med alla materialbrister. Det behövs ambitiösa företag som visar vägen. Här tar LKAB och norra Sverige täten, sätter ambitionen och visar vägen framåt på ett sätt som man inte gör i någon annan del av världen gör just nu, sade Naucler och fortsatte:

– Det är inspirerande. Den här ambitionen kommer kanske att vara den viktigaste möjliggöraren för omställningen på global nivå.

Titta på hela intervjun ovan för att få mer information från Tomas Naucler från McKinsey.