Expo 2020: LKAB och Sverige visar upp hållbar framtid

28 september 2021

Den 1 oktober öppnar världsutställningen Expo 2020 i Dubai, där den svenska regeringen tillsammans med näringslivet visar upp ny teknik och innovationer på en global arena. LKAB är en av flera officiella partners och medverkar med de senaste framstegen inom järn- och stålindustrin som banar väg för en nödvändig global omställning.

– Det finns ett enormt globalt intresse för det som sker i vår del av världen just nu. Vi bryter helt ny mark på resan mot en fossilfri järn- och stålframställning, vilket är det största vi tillsammans kan göra för klimatet. Expo är en unik möjlighet att sätta Sverige och LKAB på kartan i samband med omvärldens hållbarhetsutmaningar och vi hoppas att fler följer vårt exempel, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Temat för det svenska deltagandet på världsutställningen är ”Co-creation for Innovation” och Sveriges paviljong kommer att vara placerad inom området Hållbarhet. Under det kommande halvåret då utställningen pågår kommer svenska företag att visa upp världsledande lösningar och innovationskraft som främjar en hållbar utveckling globalt.

Från Norrbotten till världen – lokalt möter globalt
På plats i Dubai kommer LKAB att visa upp tre strategiskt viktiga samarbetsprojekt i den svenska paviljongen. Dessa är hur vi sätter en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning, hur vi framställer koldioxidfri järnsvamp för fossilfritt stål och hur vi utvinner kritiska mineraler ur gruvavfall. LKAB kommer även att sätta upp ett antal hybridevent under våren 2022 med utgångspunkt från verksamheten i Kiruna. Tillsammans med partners kommer vi att agera värd för diskussioner om industrins omställning och en hållbar utveckling i världen – direkt från världens största underjordsgruva för järnmalm.

– Vår omställning börjar långt under jord, nere i gruvorna, varför då inte visa upp verkligheten som den är och bjuda in till vår del av världen och värdekedjan inom industrin? Tillsammans med ett antal av våra nära partners ser vi framemot att bjuda på en rad intressanta samtal och talare direkt från vår vardagsmiljö under och ovan jord. Det ser vi som en naturlig lösning med tanke på pandemin och situationen i världen, säger Niklas Johansson, kommunikationsdirektör LKAB.

Världsutställningen har historiska anor och i år är det 170 år sedan den första hölls i London. Utställningen är inte bara en plats att visa upp ny teknik, utan en plattform för länder, företag, civilsamhälle och allmänhet att mötas, inspirera varandra, dela innovation och främja internationell utveckling och samarbete. Årets utställning blir av efter att ha blivit framskjuten ett år på grund av pandemin och äger rum under perioden 1 oktober 2021 – 31 mars 2022.

LKAB medverkade redan 1893 på världsutställningen i Chicago, då Hjalmar Lundbohm utsetts till statligt biträde för den svenska paviljongen, och i Paris 1900 med en tredimensionell modell över berget Kiirunavaara och det planlagda samhället Kiruna.

Kontaktperson: Anders Lindberg, presschef LKAB, tel: +46 (0)980 783 55. E-post: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Det finns ett enormt globalt intresse för det som sker i vår del av världen just nu. Vi bryter helt ny mark på resan mot en fossilfri järn- och stålframställning, vilket är det största vi tillsammans kan göra för klimatet. Expo är en unik möjlighet att sätta Sverige och LKAB på kartan i samband med omvärldens hållbarhetsutmaningar och vi hoppas att fler följer vårt exempel.

Jan Moström, vd och koncernchef LKAB

Media