Statsbesök i gruvan – LKAB visade vägen mot hållbar framtid

9 september 2021

Torsdag 9 september slog LKAB upp gruvportarna i Kiruna för H.M Konungen, som tillsammans med Drottningen står värdar för ett statsbesök av Tysklands förbundspresident Frank-Walter Steinmeier och fru Elke Büdenbender.

Ett av syftena med statsbesöket är att stimulera fördjupade samarbeten inom bland annat klimat, energi och digitalisering – med fokus på innovativa och hållbara lösningar. LKAB som leder omställningen av gruvindustrin mot en hållbar framtid var därför ett inslag på Sverigeresan.

– Ska vi klara att möta klimathotet så krävs en gigantisk omställning av industrins värdekedjor. Vår bransch, järn- och stålindustrin, står ensam för sju procent av de globala utsläppen samtidigt som det vi producerar är avgörande för hela samhällsbygget. Temat för besöket har handlat om hur vi tillsammans med andra ska kunna förverkliga detta och de kritiska mineraler och metaller som krävs för Europas samhällsbygge, säger Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef.

– Det är inte utan en viss stolthet som vi märker intresset och engagemanget för de gigantiska planer som LKAB har för en fullständig omställning av hela vår produktion. En omställning som ska kunna hjälpa våra kunder i europeisk stålindustri med sin omställning och kapa koldioxidutsläpp motsvarande två tredjedelar av Sveriges samlade utsläpp. Vi har tidigare i år visat att HYBRIT-teknologin som vi tagit fram tillsammans med SSAB och Vattenfall för att med vätgas göra järnsvamp fungerar, säger Jan Moström.

Banbrytande gruvteknik och en hållbar värdekedja på agendan

Besöket på LKAB fokuserade framförallt på omställningen av järn- och stålindustrin för en hållbar framtid, en förändring som LKAB leder. Besökarna fick bland annat ta del av LKAB:s framtidsplaner under besöket på 540 meters djup. LKAB-medarbetare i olika befattningar berättade om hur det arbetas på en helt ny gruvteknik där brytning och transport under jord ska bli helt koldioxidfri, elektrifierad, digitaliserad och autonom. ABB och Ericsson medverkade även med exempel på digitaliseringslösningar.

– Allt börjar i gruvan, utan den så faller resten av våra planer med HYBRIT, järnsvamp och fossilfritt stål. Det är här vi lägger grunden för hela omställningen och konkurrenskraften för en helt ny värdekedja och den klimateffekt det ska ge. Det vi skapar här är en helt ny världsstandard för gruvbrytning. Inget av detta kan vi göra själva. Utan det kräver ett utvecklat samarbete med andra ledande företag, säger Michael Palo, LKAB:s direktör för affärsområde Järnmalm.

Ny teknik kapar globala utsläpp

Den stora omställningen av LKAB:s förädling presenterades också, där övergången till vätgasproducerad järnsvamp ska kapa koldioxidutsläpp hos LKAB:s kunder med 35 miljoner ton per år, vilket motsvarar tre gånger effekten av att parkera alla Sveriges personbilar med fossila bränslen för gott.

Dessutom presenterades planerna för att i en cirkulär affärsmodell utvinna kritiska mineral ur LKAB:s malmer. Det har potentialen att tillgodose EU med 30 procent av behovet av sällsynta jordartsmetaller, och fem gånger Sveriges behov av kadmiumfri fosfor som behövs till konstgödsel.

– De sällsynta jordartsmetaller som vi arbetar med att ta fram, cirkulärt och fossilfritt, från det som idag blir avfall från järnmalmsbrytningen är avgörande för europeisk industris omställning. Den gröna tekniken och elektrifieringen med vindkraft, batterier etcetera, innebär kraftigt ökande behov av sällsynta jordartsmetaller som idag kontrolleras av Kina vilket gör det till ett strategiskt intresse för Europa, säger Jan Moström.

LKAB:s klimatresa

Kontaktperson: Anders Lindberg, presschef LKAB, tel: +46 (0)980 783 55. E-post: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Följ LKAB på sociala medier:FacebookLinkedInInstagram

Media

Documents