Roger Johansson ny Nordeuropachef för LKAB Minerals

21 mars 2016

LKAB Minerals har utsett Roger Johansson till nya Nordeuropa chef. Johanson kommer närmast från rollen som CFO för samma bolag.

– Roger har lång erfarenhet av mineralbranschen och vår affär och är rätt ledare för att realisera vår tillväxtplan i norra Europa, säger Leif Boström, koncernchef LKAB Minerals.

Roger har varit anställd inom LKAB under åren 1996-2001 och från 2003 och framåt, senast i rollen som Chief Financial Officer för LKAB Minerals, en position han haft sedan 2005. Förutom att leda det finansiella arbetet har Roger också varit vd för den svenska verksamheten, haft affärsområdesansvar och hanterat den administrativa verksamheten inom bolaget.

– Jag ser fram emot uppdraget som Regionchef för Nordeuropa. Regionen är vår hemmamarknad och vi har ambitioner att fortsätta växa industrimineralaffären med god lönsamhet. Vi har ett flertal intressanta affärer på gång och jag är hoppfull om att vi kommer att kunna genomföra merparten av dem, säger Roger Johansson.

– Att tillsätta Roger som regionchef är en del i hur vi har stärkt vår kommersiella struktur för att uppnå en planerad tillväxt om minst 15 procent. Roger har gedigen kunskap om affären och kommer fokusera på att utveckla lönsamma affärer tillsammans det engagerade teamet i Sverige och Finland för den Nordeuropeiska marknaden säger Leif Boström.

LKAB Minerals är en internationell industrimineralkoncern med en ledande position inom ett antal olika produktapplikationer. Vi utvecklar hållbara minerallösningar i partnerskap med våra kunder, med fokus på funktion och användbarhet i kundens processer. LKAB Minerals har kontor, fabriker och mineralbrytning i 14 länder i Europa, Asien och USA.  LKAB Minerals omsatte 1870 miljoner SEK 2014 och är ett helägt dotterbolag till LKAB som är en internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en betydande leverantör av industrimineraler.

Media

Documents