Rättelse: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande – ”Delårsrapport januari-mars 2020: Starkt rörelseresultat trots osäker omvärld”

23 april 2020

Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) utfärdar en rättelse av pressmeddelande gällande publicering av bolagets delårsrapport för januari-mars 2020 som publicerades idag kl. 13:10. 

Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Följande text skulle ha varit med i pressmeddelandet:
 
”Denna information är sådan information som Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl. 13:10 CET.”

Kontakt: Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 31 miljarder kronor 2019 och har cirka 4 300 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com

Documents