Närmare fyra gånger så höga mineraltillgångar

27 mars 2024

De senaste årens intensiva prospekteringsarbete har inneburit att mineraltillgångarna vid våra gruvor i Svappavaara, Gällivare och Kiruna är närmare fyra gånger så höga jämfört med 2019.

Prospekteringsresultatet utgör beslutsunderlag för kommande investeringar i brytning på ännu större djup, liksom för utvecklingen av affären med kritiska mineral.

När resultatet för den nya fyndigheten som ligger norr om Kiruna presenterades i januari 2023 var den Europas största kända fyndighet för sällsynta jordartsmetaller. Den är i grunden en järnmalmsfyndighet med halter av både fosfor och sällsynta jordartsmetaller som är högre än i malmen från Kirunagruvan. Att fyndigheten är sammansatt med järnmalm som bas är grunden för att kunna utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller med lönsamhet. Med den kännedom vi har idag är bedömningen att fyndigheten har potential att förlänga livslängden för gruvbrytning med 20–30 år.

Fosfor och sällsynta jordartsmetaller förekommer i ett mineral som kallas apatit. Vi jobbar parallellt med utvecklingen av en ny teknik för att separera apatit från järnmalmen. Det planerar vi att göra i apatitverk som uppförs i direkt anslutning till våra förädlingsverk. Apatiten vidareförädlas därefter till fosfor och sällsynta jordartsmetaller i en planerad industripark i Luleå. Fosfor används vid framställning av mineralgödsel. Utan mineralgödsel skulle den globala livsmedelproduktionen minska med hälften. Sällsynta jordartsmetaller är helt avgörande för tillverkning av mobiltelefoner, elbilar och vindkraftverk.

Både fosfor och sällsynta jordartsmetaller finns med på Europas lista över kritiska mineral. Europa saknar för närvarande egen utvinning av sällsynta jordartsmetaller och har enbart marginell förädlingskapacitet. Det innebär att vår satsning på cirkulär utvinning av fosfor och sällsynta jordartsmetaller som biprodukter från befintlig järnmalmsbrytning i våra gruvor och vår framtida industripark i Luleå kan bli en del i lösningen för den gröna omställningen och ett mer oberoende Europa. Om den nya fyndigheten i Kiruna blir en gruva skulle det innebära ytterligare expansionspotential samtidigt som det bidrar till Europas självförsörjning av kritiska mineral som krävs för vår omställning och fortsatt konkurrenskraft för europeisk industri.

Mineralreserver och mineraltillgångar

LKAB har potential att fortsätta bryta järnmalm under lång tid framöver. Ett framgångsrikt prospekteringsarbete innebär att nuvarande mineraltillgångar uppgår till 4,6 miljarder ton järnmalm. Det kan sättas i perspektivet att två miljarder ton brutits sedan LKAB:s start 1890.

Documents

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av närmare 5 200 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023.

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Artikeln är en del av LKAB:s års- och hållbarhetsredovisning 2023. Läs fler artiklar och se höjdpunkter från året som gått här.