En attraktiv arbetsgivare

27 mars 2024
Två personer i arbetskläder samtalar framför dator på kontor

Det är ett spännande skifte LKAB har inlett. Vi ska leverera här och nu samtidigt som vi utvecklar för framtiden. Att vi har tillgång till den kompetens som krävs för att leda omställningen och utveckla innovativa lösningar för framtidens gruvdrift är avgörande för att vi ska lyckas.

Vi arbetar löpande med att förtydliga vad som kännetecknar LKAB som arbetsgivare och vad vi erbjuder. ”Vår största utmaning. Din största möjlighet.” är koncernens löfte och beskriver vår verklighet väl. Att arbeta på LKAB passar de som drivs av nyfikenhet, tycker om utmaningar och har en stark vilja att utvecklas.

Konkurrensen om kompetens är hård och vi strävar efter att bredda rekryteringsbasen och öka mångfalden genom att rekrytera fler kvinnor, senior kompetens och medarbetare med internationell bakgrund. På så vis främjar vi även vår innovationskraft.

Sedan början av 2023 har vi bedrivit kampanjer för att öka kännedomen om LKAB och locka nya medarbetare. Under året deltog vi bland annat i mässan Emigration Expo i Nederländerna. Att intresset för LKAB har ökat märks bland annat genom att vi under 2023 för första gången tog oss in på listan över Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare för unga talanger i Academic Works årliga undersökning.

Samtidigt som vi arbetar intensivt för att attrahera nya talanger är det minst lika viktigt är att ta vara på våra befintliga medarbetare och säkerställa att alla har möjlighet att utvecklas i takt med omställningen. Vi eftersträvar en kultur där lärandet ses som en naturlig del idet dagliga arbetet och arbetar systematiskt med kompetens- och karriärutveckling. I grunden finns hela tiden våra värderingar – engagerad, nytänkande och ansvar.

Documents

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av närmare 5 200 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023.

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Artikeln är en del av LKAB:s års- och hållbarhetsredovisning 2023. Läs fler artiklar och se höjdpunkter från året som gått här.