Pia Lindström ny hållbarhetsdirektör på LKAB

22 december 2021

Arbetet med att anpassa LKAB till det pågående omställningsarbetet fortsätter. Det medför en omorganisation av staben HR- och hållbarhet samt förändringar i koncernledningen.   

I samband med att HR- och hållbarhetsdirektör Grete Solvang Stoltz lämnar bolaget har en översyn av organisationen gjorts. Detta innebär att nuvarande befattning som HR- och hållbarhetsdirektör övergår i två tjänster, en HR-direktör och en hållbarhetsdirektör. Rekryteringen av tjänsten som hållbarhetsdirektör har nyligen slutförts. 

— Med tanke på de utmaningar som LKAB står inför både vad gäller kompetensförsörjning och tillståndsfrågor vill vi stärka HR- och hållbarhetsområdena ytterligare. Därför är vi väldigt glada över att kunna välkomna Pia Lindström som LKAB:s nya hållbarhetsdirektör och del av koncernledningen, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Pia Lindström kommer närmast från tjänsten som hållbarhetschef på Boliden Gruvor. Pia Lindström tillträder sin nya tjänst på LKAB under första halvåret 2022. 

Grete Solvang Stoltz kommer den 1 januari 2022 att lämna LKAB:s koncernledning. Tills de nya befattningshavare är på plats går Åse Juhlin in som tf HR-direktör och Anna Lidbom som tf hållbarhetsdirektör med direktrapportering till vd.

Kontakt: Niklas Johansson, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Documents