Ny lokverkstad ännu ett steg för att säkra LKAB:s leveranser

29 september 2023

Idag inviger LKAB Malmtrafik en helt ny lokverkstad i Kiruna.

– Vi gör detta för att vara säkra på att vi kan underhålla och reparera våra unika IORE-malmlok. De kan inte tas in på någon annan verkstad eftersom de är så tunga, och utan dem kan vi inte leverera på Malmbanan, säger Linda Bjurholt, logistikchef på LKAB.

Den nya lokverkstaden är en investering på över 200 miljoner kronor och kommer att vara i bruk parallellt med den tidigare, som uppfördes 1955. Satsningen görs som en del i LKAB:s arbete för att minimera störningar i verksamheten.

– Det handlar om riskreducering. Om något skulle hända i vår lokverkstad, som en brand, så skulle vi inte kunna hålla våra malmlok rullande. Då kan vi inte leverera järnmalmsprodukter till våra kunder, säger Linda Bjurholt.

Markarbetena startade 2020 och byggnationerna av den nya hallen 2021. Den nya byggnaden ligger intill den gamla verkstaden och tätt intill de tungt trafikerade spåren där transporterna har fortsatt rulla.

– Det har varit ett roligt men också utmanande projekt på många sätt. Byggplatsen ligger inklämd mellan sjön Luossajärvi, vår befintliga lokverkstad och det tungt trafikerade spåret, vilket inneburit att både projektet och den ordinarie verksamheten tvingats anpassa sina arbetssätt under byggtiden. Men vi har löst det tack vare engagemang från verksamheten, projektgruppen och våra entreprenörer, säger projektledaren Hanna Niia.

Den nya verkstaden blir ett välkommet tillskott i det dagliga arbetet.

– Vi kan göra alla typer av underhåll i den nya verkstaden, den har samma funktioner som den gamla men i en modernare utformning. Vi kan utföra arbeten som inspektioner, revisioner och svarvning av hjul, säger Catarina Albertsson, sektionschef lok och vagn.

LKAB har genom åren gjort stora investeringar på att öka och säkra kapaciteten på Malmbanan, i den utsträckning bolaget själv råder över insatserna. Inköp av nya lok och vagnar, investering i bangård med rundkörning i Kiruna, ökad last i vagnarna och ständiga förbättringar i underhållet är några exempel.

– Många av dessa insatser har vi gjort tillsammans med Trafikverket, som äger och driver Malmbanan. Till exempel förlängning av mötesplatser så våra 750 meter långa malmtåg ryms, och ökad axellast så banan klarar våra allt större laster. Men nu har vi nått en gräns, ska vi klara fortsatta leveranser och kunna öka produktionen i gruvorna måste sträckan få dubbelspår, säger Linda Bjurholt.

Presskontakt och bokning för intervjuer:

Anders Lindberg, presschef

Tel: 46 (0)980 783 55

E-mail: anders.lindberg@lkab.com

Kontakt: Anders Lindberg, Presschef LKAB, Tel: 46 (0)72 717 83 55. E-mail: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 47 miljarder kronor år 2022. www.lkab.com

Documents