Katarina Holmgren ny finansdirektör på LKAB

13 februari 2015

LKAB har utsett Katarina Holmgren till ny finansdirektör. Hon tillträder befattningen omgående. Katarina Holmgren har varit tillförordnad finansdirektör sedan i juni 2014.

– Jag är mycket glad att Katarina Holmgren kommer att leda arbetet med kostnadssänkningar och effektivitetsförbättringar i LKAB koncernen. Det är ett mycket viktigt arbete, både med tanke på det nya marknadsläget med lägre järnmalmspriser och de stora utmaningar som vi möter i samhällsomvandlingarna i Kiruna och Malmberget, säger Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef.

Katarina Holmgren har en gedigen bakgrund och erfarenhet, både inom LKAB och från andra befattningar, bland annat från Skatteverket, Luleå Tekniska Universitet och Polarbröd AB. Hon har tidigare varit koncerndirektör med ansvar för styrning och kontroll. Katarina Holmgren är civilekonom, med examen från Luleå tekniska universitet. Den närmaste familjen består av maken Mats och två barn.

Katarina Holmgren ingår i koncernledningen, är stationerad på huvudkontoret i Luleå och rapporterar till vd Lars-Eric Aaro.

LKAB bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Koncernen rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, berg-, och verkstadstjänster, sprängmedels- och  fastighetsbolag. LKAB har drygt 4 000 anställda i 15 länder. Tillsammans gör vi världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt, LKAB Green Pellets.

Jag är mycket glad att Katarina Holmgren kommer att leda arbetet med kostnadssänkningar och effektivitetsförbättringar i LKAB koncernen. Det är ett mycket viktigt arbete, både med tanke på det nya marknadsläget med lägre järnmalmspriser och de stora utmaningar som vi möter i samhällsomvandlingarna i Kiruna och Malmberget.

Lars-Eric Aaro, LKAB:s vd och koncernchef

Media

Documents