Säkerheten först

Det börjar med oss

LKAB har satt säkerheten främst sedan 1943 och kallat det Säkerheten först sedan 2006. Vad menade vi då, vad menar vi nu och vad vill du att det ska innebära i framtiden? Vill du vara med och ta Säkerheten först till framtiden? 

Säkerheten först – vårt ställningstagande

Säkerheten först är det koncept med vilket vi inom LKAB arbetar för en säker och sund arbetsmiljö. Att gå till arbetet och veta att det sker i en säker miljö där alla månar om sin egen och andras säkerhet är både en rättighet och en skyldighet för alla som arbetar för oss.

Det börjar med mig

LKAB:s gyllene regler 

Eftersom vi tror på att det är våra beteenden som i grunden skapa säkra och sunda arbetsplatser ser vi de Gyllene reglerna som är gemensamma förhållningssätt och en vägledning för hur LKAB vill att vi ska bete oss mot varandra.

Det börjar med dig

Det börjar med oss

Mer om Säkerheten först

Utbildningsmaterial som kan användas för att ha en dialog kring Säkerheten Först. Reflektionsövningar och innehåll kan väljas utifrån gruppens behov och tid. Har du några frågor eller funderingar inför din presentation är du varmt välkommen att höra av dig till sakerheten.forst@lkab.com 

Presentationsmaterial Säkerheten först

Leverantörshandboken

När vi köper externa tjänster är säkerhetsarbeten en viktig aspekt i urval, utvärdering och utveckling av leverantörer. Du som är leverantör åt oss är involverad i vårt gemensamma arbetsmiljöarbete. Läs mer i vår leverantörshandbok.

Vad är kärnan i Säkerheten först?  

Säkerheten först är såväl ett ställningstagande som ett ramverk för LKAB:s arbetsmiljöarbete. Varje dag, dygnet runt jobbar vi tillsammans med leverantörer med att sätta säkerheten först. I vårt arbetsmiljöarbete har vi fyra målområden: Säkerhet, Hälsa, Välmående och inkludering. Vi har sex gyllene regler vilka är de önskvärda beteenden hos alla som arbetar för oss. Vi har också en gemensam struktur för vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Koncernriktlinje för Säkerheten först