LKAB bekräftar potential för fosformineralgödsel och sällsynta jordartsmetaller

31 mars 2021

Efter att ha kraftigt ökat prospekteringen kan LKAB nu bekräfta stora fosfortillgångar som möjliggör en framtida miljardindustri. – Vi har möjlighet att med en cirkulär produktion förse Europas jordbruk med fossil- och kadmiumfri fosformineralgödsel och den växande elbils- och vindkraftsindustrin med sällsynta jordartsmetaller, säger Leif Boström, direktör Affärsområde Specialprodukter LKAB.

Cirkulär affärsmodell och förädling skapar lönsamhet
LKAB planerar att utvinna apatitkoncentrat från en restprodukt som kommer från järnmalmsbrytningen, för att sedan förädla det till fosformineralgödsel och i denna process också utvinna sällsynta jordartsmetaller, fluor och gips. Fosforhalten i LKAB:s malmer är förhållandevis låg, upp till 0,6 procent. Men den totala volymen är stor och kan öka Europas självförsörjandegrad av fosfor med 50 %. Samtidigt kan LKAB bli den första europeiska producenten av sällsynta jordartsmetaller och förse upp till 30 procent av Europas behov idag.

– Vi behöver inte anlägga en ny gruva, det visar styrkan i en cirkulär affärsmodell där vi får fosfor och sällsynta jordartsmetaller som en bonus från järnmalmsbrytningen. Men det kräver innovativ teknik och hög grad av vidareförädling för att bli lönsamt, säger Leif Boström.

2 319 miljoner ton mineraltillgångar
I klassificeringen av ett gruvbolags fyndigheter är mineraltillgångar den första och lägre nivån. Mineraltillgångarna kan sedan genom fortsatt prospektering och tekniska samt ekonomiska utredningar förädlas till mineralreserver. Då vet man att mineraliseringen är ekonomiskt lönsam att bryta, eller som i detta fall, att förädla. LKAB:s totala mineraltillgångar för fosfor uppgår till 2 319 miljoner ton (Mt) (1407 Mt i Kiruna med 0,25 % fosfor och 912 Mt i Malmberget med 0,6 % fosfor).

Prospekteringsresultaten bekräftar att så länge som LKAB bedriver järnmalmsproduktion finns möjlighet att producera fosfor från pågående produktion.

Sällsynta jordartsmetaller för elbilar och vindkraftverk
Sällsynta jordartsmetaller kommer inkluderas och redovisas i prospekteringsresultaten från och med nästa år. I LKAB:s malmer är de sällsynta jordartsmetallerna, liksom fosfor, bundna i apatiten. De sällsynta jordartsmetallerna förekommer alltid i grupp, och samtliga återfinns därför i LKAB:s malmer. Det som framförallt driver efterfrågan av jordartsmetaller är behovet av kraftfulla permanentmagneter som används i elektriska bilar och vindkraftverk, där till exempel Praseodym och Neodym ingår. Dessa samt Dysprosium förväntas utgöra de mest värdefulla sällsynta jordartsmetallerna för LKAB.   

Korta fakta om LKAB:s planerade utvinning av kritiska mineral

Kontaktperson:
David Högnelid, Strategi- och Kommunikationschef, Affärsområde Specialprodukter
Telefon: 0920 381 72
E-post: david.hognelid@lkab.com

Luossavaara- Kiirunavaara AB (publ)
Box 952
971 28 Luleå
Varvsgatan 45
www.lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Media

Documents