LKAB:s bokslutskommuniké 2014: Förändrat marknadsläge

13 februari 2015

Ytterligare kostnadsbesparingar, personalreduktion med 400 tjänster till 2016 och fortsatta tillväxtinvesteringar i nya gruvor. Det är huvudpunkterna i LKAB:s bokslutsrapport som presenteras idag fredag 13 februari.

Det kraftiga prisfallet på järnmalm leder till pressad lönsamhet. Ett rörelseresultat på 205 (1 989) Mkr och en rörelsemarginal på 4 (31) procent för fjärde kvartalet speglar LKAB:s resultat ett förändrat marknadsläge.

Samtidigt har LKAB en fortsatt god efterfrågan på förädlade och högkvalitativa järnmalmsprodukter, såsom pellets.

– Det visar att vi är rätt positionerade i vårt kunderbjudande med klimatsmarta järnmalmspellets. LKAB har också för avsikt att öka utbudet av förädlade produkter, främst genom ökad pelletsproduktion i Kiruna, skriver Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef i rapporten.

För att försvara LKAB:s konkurrenskraft genomförs ytterligare kostnadssänkningar som motsvarar 700 Mkr. Omförhandlingar av inköpsavtal, anställningsstopp och minskning av personal med 400 tjänster fram till slutet av 2016.

LKAB ger besked i rapporten att arbetet med tillväxtinvesteringar i Svappavaarafältet fortsätter.

– De nya gruvorna ger oss ökad flexibilitet och kompenserar för eventuella störningar i underjordsgruvorna, skriver Lars-Eric Aaro.

Samtidigt har den utdragna tillståndsprocessen för de nya gruvorna har medfört en kraftig försening av LKAB:s tillväxtprogram och betydandeekonomiska konsekvenser.

Bokslutskommunikén presenteras av vd Lars-Eric 13/2 kl 12:15 i LKAB:s forskningscenter i Malmberget.

LKAB bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Koncernen rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, berg-, och verkstadstjänster, sprängmedels- och   fastighetsbolag. LKAB har drygt 4 000 anställda i 15 länder. Tillsammans gör vi världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt, LKAB Green Pellets.

Documents