LKAB satsar 80 miljoner på forskning för framtidens hållbara gruvbrytning

15 september 2021

I ett flerårigt samarbete kommer LKAB att satsa 80 miljoner kronor på forskning inom hållbar gruvdrift. Det är framstående forskare på bland andra Luleå tekniska universitet, Örebro universitet och Mälardalens högskola, som i nära samverkan med LKAB:s medarbetare ska utveckla frågor som bidrar till bolagets omställning – koldioxidfria processer och produkter år 2045.    

— Initiativet stöder vår strategi att sätta en ny världsstandard för gruvbrytning. Forskningsresultaten kommer att delas fritt som så kallad ”open source” med våra partners ABB, Combitech, Epiroc och Sandvik och på sikt även med andra företag, säger Jordi Puig, avdelningschef för gruvteknik, LKAB.

I LKAB:s samverkansprojekt för en digitaliserad, automatiserad och koldioxidfri gruva har en regelbunden dialog förts med akademien och i början på året togs det glädjande beslutet om finansiering av tio olika forskningsuppdrag. Nu har avtal skrivits med Luleå Tekniska Universitet, Örebro universitet och Mälardalens högskola och diskussioner förs med fler universitet. 

— Sedan starten av Luleå tekniska universitet och speciellt de senaste årtiondena, har LKAB varit vår starkaste samarbetspartner. Vi är mycket glada att vi har fått förnyat förtroende att hjälpa till i den gröna omställningen som LKAB inlett. Detta ligger också i linje med universitets strategi för en framtida autonom, effektiv och hållbar gruvbrytning. Vi ser fram emot ett framgångsrikt forskningssamarbete, säger Daniel Johansson, professor och tillförordnad ämnesföreträdare i gruv- och berganläggningsteknik, Luleå tekniska universitet.

— Det här initiativet är en fantastisk möjlighet! Det representerar en kollektiv ambition att använda AI och autonoma system för en bättre gruvsektor genom att fokusera på långsiktighet genom grundläggande och tillämpad forskning. Vi har tittat strategiskt på gruvindustrin under en tid och ser det som ett växande område för AI- och robotteknik. LKAB:s initiativ leder oss till ytterligare samarbete med branscher och andra akademiska partners och vi är väldigt glada att få vara en del av detta, säger Amy Loutfi, vicerektor AI och innovation, Örebro universitet.

— Mälardalens Högskola har arbetat med riskhantering och energi- och produktionsoptimering med många industrier och är mycket glada över att får arbeta med LKAB:s ambition att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning. Detta driver verkligen hela branschen mot en framtid med elektrifiering och AI-system för autonom drift, säger Erik Dahlquist, professor i energiteknologi, Mälardalens högskola. 

Forskningsuppdragen påbörjas omedelbart och pågår till slutet av år 2024. Uppdragen omfattar främst områden som underjordstransporter och energieffektivitet, men även riskhantering för ökad säkerhetsmedvetenhet.  

— Att öka säkerheten och sänka koldioxidutsläppen, men också öka produktiviteten i våra gruvor är oerhört viktigt för att LKAB ska kunna fortsätta leverera klimateffektiva järnmalmsprodukter. Den här satsningen är ett steg av många som hjälper oss att nå våra mål, säger Jordi Puig. 

Vill du veta mer, vänligen kontakta: 

Kontaktperson: Tina Benson, kommunikationschef. Tel: 46 (0) 980 710 85. E-post: tina.benson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

— Att öka säkerheten och sänka koldioxidutsläppen, men också öka produktiviteten i våra gruvor är oerhört viktigt för att LKAB ska kunna fortsätta leverera klimateffektiva järnmalmsprodukter.

Jordi Puig, avdelningschef för gruvteknik på LKAB.

Documents